Žádost o úpravu…

Milí rodiče…

 Posílám Žádost o úpravu organizace vzdělání pro děti, které budou odcházet dřív z vyučování kvůli tréninkům, příp. dorazí pozdě v případě ranního tréninku. Děkuji za vyplnění a odevzdání žádosti.

Žádost-o-úpravu-org.-vzdělávání

Ranní družina

Odpověď na dotaz rodičů :

Do ranní družiny může každý, kdo má přihlášku do ŠD odpoledne.

S pozdravem KG

Seznam pomůcek pro 4.třídu

Přikládám seznam pomůcek 

Seznam-pomůcek_4.B

Děkuji.

S pozdravem KG

 

Zpátky do školy…

Milí rodiče, milé děti…

Posílám první informace k organizaci prvních školních dní 🙂

Školní rok bude zahájen 1. září 2020 v 7:55 h před školou. Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu. Rodiče nevstupují do budovy školy. Je potřeba, aby děti věděly, zda první den půjdou na oběd a do školní družiny. Kdo odchází domů sám, bude mít lísteček, případně čeká rodič před školou.

  • středa a čtvrtek mají 4 vyučovací hodiny ( třídnické práce, předávání učebnic – donést učebnice). Již se budeme přezouvat- PŘEZUVKY !!!
  • pátek podle rozvrhu

S pozdravem p.uč. Gabriela Kotmanová