Posudek o zdravotní způsobilosti

Vážení rodiče,

posudek o zdravotní způsobilosti by měl být na formuláři naší školy, který jsem Vám rozdávala 1. září. Někteří z Vás mi již poslali posudek, který je sice platný, ale bohužel neobsahuje všechny náležitosti, které pro naše účely potřebujeme – zdravotní způsobilost pro školu v přírodě, mimoškolní akce, sportovní aktivity apod. Prosím tedy o odevzdání posudku od ZŠ Eden. V případě, že posudek odevzdáte na jiném formuláři, prosím o specifikaci od lékaře, na co konkrétně se způsobilost vztahuje.

Děkuji za pochopení

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (5. – 9. 9.)

Vážení rodiče,

každý týden vložím na stránky týdenní plán, podle kterého se můžete zorientovat, kde se nacházíme v probíraném učivu.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 5 – 7

Písanka 1 str. 1, 2 a písmenka A, Á na str. 31

MATEMATIKA

Učebnice str. 4 – 7

PRVOUKA

Učebnice str. 5 – 7

 

Rozvrh hodin

Vážení rodiče,

od úterý 6. 9. se budeme učit podle rozvrhu, angličtina začíná až od 12. 9.

1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5. h. 6 h.
Pondělí ČJ M ČJ TV
Úterý M ČJ PK VV AJ
Středa ČJ TV M HV
Čtvrtek M ČJ PK ČJ AJ
Pátek ČJ TV ČJ

 

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.