Týdenní plán (4. – 8. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno Č, B

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 32 – 35

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 22 – 24

 

MATEMATIKA

porovnávání počtu, krokování, sčítání, dopočítávání, překládání papíru, krychlové stavby, vláčky, číslice 6, 7

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru, Krychlové stavby, Vláčky

 • pracovní sešit – str. 30 – 32

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

části rostlin – kořen, stonek, list, plod

 • pracovní sešit – str. 18, 19

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Domácí úkol

Milí rodiče,

některé děti mají za domácí úkol dokončit cvičení v ČJ str. 31/3.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Dobročinný blešák pro Nadační fond ZŠ Eden

Milí rodiče,

srdečně vás zveme na Dobročinný blešák, který se koná ve prospěch Nadačního fondu ZŠ Eden.

Čtvrtek 31. 10. – Halloween

Milí rodiče,

ve čtvrtek 31. 10. se celé vyučování ponese v duchu svátku Halloween, budeme si povídat i o českých Dušičkách. Zapomněla jsem dětem říct, že pokud budou chtít, mohou přijít do školy v jakémkoliv halloweenském kostýmu. 🙂

S pozdravem

Lucie Šmídová

Co nás čeká v listopadu

Milí rodiče,

v listopadu nás čeká:

 • průběžně celý listopad – tripartitní třídní schůzky (viz samostatný příspěvek)
 • 14. 11. – dopoledne – slavnostní zakončení projektu Mozaika sametu – promítání filmu ve Strašnickém divadle pro děti, v 17:30 – promítání pro rodiče, učitele a další majitele vstupenek 🙂
 • 15. 11. – ředitelské volno
 • 21. 11. – program od Malé technické univerzity – Stavitel města, bude probíhat ve škole 3. a 4. vyučovací hodinu, cena 50,- Kč (bude odečteno ze třídního fondu ve školní pokladně), 1. a 2. h. dle rozvrhu
 • 22. 11 . -divadlo Gong – Birlibánova podivuhodná cesta, 1. h. dle rozvrhu, po 1. h. odchod do divadla, návrat po 4. vyuč. hodině, cena 100 ,- Kč (bude odečteno ze třídního fondu ve školní pokladně), s sebou: vhodné oblečení, malý batůžek se svačinou, pitím a průkazkou MHD
 • 28. 11. – bruslení

Státní svátek a podzimní prázdniny

Milí rodiče,

připomínám, že v pondělí 28. 10 . je státní svátek a 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Hezky si volno užijte! 🙂

Lucie Šmídová

Domácí úkol

Milí rodiče,

děti mají dobrovolný domácí úkol z ČJ str. 31/ poslední cvičení – text o klokanovi. Kdo chce, může k textu dokreslit obrázek.

Některé děti mají ještě dokončit poslední cvičení na str. 30.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Pozvánka na listopadovou Edukavárnu

Milí rodiče,

zveme vás na listopadovou Edukavárnu.

https://www.zseden.cz/2019/10/22/pozvanka-na-listopadovou-edukavarnu/

ZŠ Eden

VV – čtvrtek 31. 10.

Milí rodiče,

na příští hodinu VV (31. 10.) si děti mohou přinést jakoukoliv menší dýni a lihovou fixu. Nebudeme dýně vydlabávat, ale pokreslovat. Pokud ji děti nebudou mít, nevadí. 🙂 Budou mít možnost jiné tvořivé práce s halloweenskou tématikou. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (31. 10. a 1. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno K

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 22 

 

MATEMATIKA

dětský park, oddělování a doplňování, dřívka, krokování

využitá prostředí: Dětský park, Dřívka, Krokovací pás

 • pracovní sešit – str. 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim, Dušičky, Halloween

 • pracovní sešit – str. 80