Dvojitá vernisáž

Pozvánka

 

Vánoční tradice a zvyky: Od stromečku po věštěníMilí čtvrťáci, vážení rodiče,

děkuji Vám za milé vánoční dárečky, velmi mě potěšily.

Přeji Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok.

Renata Urbanová

 

Ve škole se potkáme v úterý 3. ledna 2023. Doufám, že v plném počtu. Prosím ty, kteří jste nebyli ve škole před Vánocemi, nezapomeňte přinést dárečky pro své spolužáky. Děkuji.

Týden 19. – 22. 12.

Milí čtvrťáci,

tento týden je náš poslední v tomto kalendářním roce. Společně se potkáme až v úterý 3. 1. 2023.

V pondělí nás čeká výchovný koncert, v úterý zavítáte do Betléma a ve čtvrtek proběhne vánoční burza s následnou vánoční třídní besídkou. Vyučování končí v 11:40 hod.

Do středy se učíme podle rozvrhu.

Přeji Vám krásný vánoční čas.

Renata Urbanová

PRO DĚTI:

 • úterý 20.12. bruslení
 • čtvrtek 22.12 vánoční burza 1. – 2. vyučovací hodinu – můžete prodávat/nakupovat drobné dárky; zakázán je prodej jídla, pití a nefunkčních věcí!
 • čtvrtek 22.12. třídní besídka 3. – 4. vyučovací hodinu – nezapomeňte přinést dárečky pro spolužáky
 • přes prázdniny si opakujte nabyté vědomosti, hlavně čtěte, zpracujte čtenářský deník.
 • vyzkoušejte si také přístup na UMÍMET TO do 4.třídy. Od ledna budeme používat i k povinné domácí přípravě!!!
 • do 4. 1. 2023 odevzdat čtenářský deník – minimálně 2 knihy

PRO RODIČE:

 • 22. 12. končí vyučování v 11:40 hod.
 • vánoční prázdniny 23.12. – 2.1. 2023
 • společně budeme zakládat nové sešity z M a ČJ. Prosím rodiče o pořízení nových sešitů na ČJ 2x a M  1x – 544. Děkuji za spolupráci.

TÝDENNÍ PLÁN:

ve všech předmětech budeme opakovat učivo 1. pololetí 

 – M – násobení, dělení, sčítání, odčítání, číselná osa

– ČJ – vzory rodu středního učebnice + pracovní sešit

– PDVL – P, VL – vánoční zvyky a tradice

Čtvrtek 22. 12. – Předvánoční burza a besídka třídy

Ve čtvrtek 22. 12. od 8 do 10 hod. se ve škole uskuteční předvánoční burza. 

Dětem není dovolen prodej jídla, pití a nefunkčních věcí. Děti mezi sebou prodávají hračky, knížky, CD, drobné předmět. Dobré je označit věci cenou.

Po burze bude následovat třídní besídka. Každý přinese dáreček podle losování, které proběhlo v pondělí. Ostatní dárečky jsou pak již na jejich volbě. Je možné také donést drobné občerstvení.

Konec vyučování bude tento den v 11:40 hodin.

 

Doplnění třídního plánu 12. – 16. 12.

Milí čtvrťáci,

vzhledem k tomu, že většina z Vás neplní zadané domácí úkoly, které dostáváte ve škole k dodělání či doplnění  doma, shrnuji, co je třeba doplnit, pokud nemáte:

VL: s pomocí videa a učebnice str.18 si do sešitu heslovitě zapište co je měřítko mapy (úkol ze 7. 12.) a jak s ním pracujeme. Napište si, co jsou vysvětlivky mapy a nakreslete si je do sešitu.

ČJ: kdo stále nemá v sešitě vyskloňovaná 4 podstatná jména rodu středního podle vzorů (práce z pondělní hodiny), doplní si.

Prosím překontrolujte si také stav sešitů, mnozí z Vás již dopisují poslední stránky, a pak píšete po papírech. Také si projděte penál, v jakém stavu máte psací potřeby. Připomínám, že tužkou do sešitů ani ŽK nepíšeme.

Na ČJ máme založené 2 sešity. Jeden na diktáty a různá cvičení, lepíme do něj všechny desetiminutovky a druhý, do kterého si lepíte přehledy, zapisujete nové učivo a jiné důležité informace.

Děkuji, že se připravíte.

Renata Urbanová

 

Týden 12. – 16. 12.

Milí čtvrťáci,

vypadá to, že nás navštívila zima a také jsme zapálili třetí svíčku na adventním věnci.

Tento týden budeme hlavně procvičovat probrané učivo. V matematice budeme sčítat, odčítat do 10 000, dělit trojciferné číslo jednociferným, orientovat se na číselné ose. V českém jazyce se budeme soustředit na podstatná jména rodu středního a určování vzorů. Důležité je osvojení pádových otázek.

Nezapomínejte na průběžnou přípravu a procvičování.

Přeji Vám hezký týden a užijte si napadnutý sníh.

Renata Urbanová

TÝDENNÍ PLÁN

ČJ:

 • Podstatná jména rodu středního UČ str. 68 – 71; PS str. 44 – 46 výběr
 • Stále procvičujeme určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves.

M:

 • Písemné násobení, dělení, dělení se zbytkem
 • Orientace na číselné ose 0 – 10 000
 • porovnávání čísel, +/- do 10 000; zanášení čísel na číselnou osu

PDVL: PŘ: Vánoční zvyky a tradice

                VL: Legenda na mapě, měřítko, orientace na mapě UČ. str. 17 – 18

                 D: Slavníkovci UČ. str. 17

AKCE PROSINEC

 • 19. 12. Není plavání 
 • 19. 12. Výchovný koncert – 3.vyučovací hodina
 • 20. 12. Bruslení
 • 21. 12. Vánoční burza – 8 – 10 hod.
 • 22. 12. Vánoční besídka se třídou – možnost přinést občerstvení 

Vánoční tvoření PO 12. 12.

V pondělí 12. prosince v 16:00 hod se sejdeme se zájemci z řad rodičů a žáků naší školy ze tříd 4.A a 4.B ke společnému vánočnímu tvoření. Ve školní jídelně si společně ozdobíme třpytkami vánoční koule.

Cena sady (2ks vánočních ozdob) činí 200,-Kč. Tato částka bude stržena ze ŠOP. Pokud budete mít zájem, můžete si vytvořit i více ozdob. V tom případě se platí cena 100,- Kč za 1ks  přímo paní lektorce v hotovosti na místě.

Pro podpoření vánoční atmosféry uvítáme drobné pohoštění.

Prosím, zda si můžete nechat bundy či kabáty u dětí v šatní skříňce.

 

Týden 5. – 9. 12.

Milí čtvrťáci,

na adventním věnci se rozhořela druhá svíčka, dnes Vás navštíví Mikuláš. Věřím, že Vám přinese něco dobrého na zub.

Tento týden si napíšete opakování z přírodovědy, desetiminutovky a diktát.

Nezapomínejte se průběžně připravovat a procvičovat nabyté vědomosti. Zejména pak, pokud si chcete vylepšit známky po prvním čtvrtletí. 

Mějte hezký týden.

Renata Urbanová

TÝDENNÍ PLÁN

ČJ:

 • Podstatná jména rodu středního UČ str.68 – 71; PS str. 44 – 46 výběr
 • Stále procvičujeme určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves.

M:

 • Písemné násobení, dělení, dělení se zbytkem
 • Orientace na číselné ose 0 – 10 000
 • porovnávání čísel, +/- do 10 000

PDVL: PŘ: Test: Rostliny UČ str. 9 – 14

                VL: Druhy map, měřítko, legenda, orientace na mapě UČ. str. 17 – 18

https://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

                 D: Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat UČ str. 16

Přemyslovci

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

M – vypracovat do malého sešitu:

957 : 7 =       ZK:

(190 + 80) : 3 =

5 780 – 2 219=

1 218 + 5 299=

seřaď čísla vzestupně

 • 5 643, 5 436, 5 665, 5 346
 • narýsuj číselnou osu 5 000 – 6 000 a daná čísla zaznamenej

ČJ: procvičuj určování mluvnických kategorií

AKCE PROSINEC

 • 6. 12. Bruslení
 • 12. 12. Třídní besídka – Vánoční zdobení 16 – 18 hod.
 • 19. 12. Výchovný koncert – 3.vyučovací hodina

Zdobení skleněných ozdob – 2 ks (cena 200, – Kč/dítě). Cena bude při účasti stržena z ŠOP.

 • 22. 12. Předvánoční burza (8 – 10 hod.)
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

PRO RODIČE

Prosím projděte s dětmi jejich čtvrtletní sebehodnocení a podepište ho. 

Týden 28. 11. – 2. 12.

Milí čtvrťáci,

v neděli se zapalovala první adventní svíčka a my se tak ocitli v adventním čase. Ať je pro Vás tento čas příjemným obdobím, kdy si připomenete vánoční tradice.

Jedním malým dárkem snad pro Vás bude přesunutí písemného testu z přírodovědy na následující týden 6. 12. Doufám, že tento čas využijete k hlubšímu opakování celého tématu. Vzpomeňte si na naši poslední společnou hodinu, co vše bylo v myšlenkové mapě.

V matematice budeme pokračovat v dělení jednociferným číslem. V českém jazyce se začneme seznamovat s podstatnými jmény rodu středního.

Hezký adventní čas Vám přeje

Renata Urbanová

ČJ: Předpony a předložky UČ str. 28 – 34 průběžně;

        Podstatná jména rodu středního UČ str.68 – 71; PS str. 42 – 44 výběr

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem UČ str. 21 – 24; 

PDVL: PŘ: Rostliny UČ str. 9 – 14

                VL: Mapy UČ str. 17

                 D: Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat UČ str. 16

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ : PS do str. 28

M: PS str. 28/16, 17; 31/7, 8

VL: pracuj s mapou ČR, vyhledávej místa ze zápisků v sešitě, zopakuj si téma ČR – demokratický stát

PŘ: opakuj si učivo o rostlinách

AKCE PROSINEC:

 • 6. 12. Bruslení
 • 12. 12. Třídní besídka – Vánoční zdobení 16 – 18 hod.

Zdobení skleněných ozdob – 2 ks (cena 200, – Kč/dítě). Cena bude při účasti stržena z ŠOP.

 • 22. 12. Předvánoční burza (8-10 hod.)
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Balíček pomoci Pražanům

Balíček pomoci Pražanům