Týdenní plány:

Týden 20. – 24. 3.

Milí čtvrťáci,

tento týden nám začíná jaro. Doufám, že Vám jarní počasí přinese dobrou náladu a chuť do společné práce.
Tento týden v českém jazyce ještě zopakujeme určování slovních druhů a procvičíme určování mluvnických kategorií.
Od příštího týdne se budeme opět věnovat geometrii.

Přeji Vám hezký týden
Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 21. 3. Jeden svět – 80,- ŠOP – více informací předchozí příspěvek
 • 29. 3. srdečně Vás s dětmi zveme na Jarmark (od 16hod) a třídní schůzku (od 17 hod)
 • pokud byste se mnou potřebovali něco projednat, budu Vám k dispozici od 16 hod ve třídě

PRO DĚTI:

31. 3.  –  test Matematika – zaměřte se na témata, která se Vám v pololetní práci nepovedla

5. 4. – 1. hodina – test Vlastivěda  – vodstvo ČR, počasí a podnebí + práce s mapou

17. 4. – test Český jazyk

21.4. – test Dějepis – Lucemburkové + život ve středověku

25. 4. – 1. hodina – test Přírodověda – Živočichové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto. org   matematika, český jazyk

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména PS 35 – 64 
slovní druhy PS 35 – 64
věta jednoduchá a souvětí – hledání v textu

M
zlomky
obsah, objem rovinných útvarů ve čtvercové mříži
písemné sčítání a odčítání do 1 mil.
zaokrouhlování modrá do sto tisíc

PDVL

D – Lucemburkové – Václav IV. , Zikmund Lucemburský a život ve středověku

Vl – počasí a podnebí, půda a zemědělství

 

Týden 13. – 17. 3.

Milí čtvrťáci,
po týdnu mé nepřítomnosti se znovu společně pustíme do práce. S paní asistentkou jste v českém jazyce zopakovali vzory podstatných jmen u všech rodů a v matematice pokračovali se zlomky.
Tento týden začneme opakovat slovní druhy a jejich určování v textu, současně budeme opakovat vzory podstatných jmen. V matematice si zopakujeme a osvěžíme prostředí metody Hejného.
Ve vlastivědě se budeme zabývat vodstvem. Stále trvá práce s mapou a vyhledávání zeměpisných míst. 

Přeji Vám hezký týden.
Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI – akce v březnu:

21. 3. Jeden svět – cena 80,- placeno přes ŠOP
21. 3. Superstar
28. 3. Den naruby
29. 3. Jarmark a třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

M

 • zlomky 
  +/- do 1 mil.
  porovnávání čísel
  zaokrouhlování na desetitisíce
  dělení jednociferným číslem, převody jednotek – testík
 • opakování prostředí Hejného

PDVL

PŘ – Bezobratlí

VL – vodstvo – tok, ústí, úmoří, povodí, koloběh vody
Koloběh vody v přírodě https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=302s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda

D – Lucemburkové Dějiny udatného českého národa díl 36 – 40

Týden 6. – 10. 3.

Milí čtvrťáci,

celý tento týden v době mé nepřítomnosti budete převážně pracovat s naší paní asistentkou R. Varhaníkovou a dalšími asistentkami.
V českém jazyce se budete věnovat vzorům mužského rodu a v matematice zlomkům a procvičování.

Moc Vás zdravím z Černé hory a těším se na Vás.

Mějte hezký týden
Renata Urbanová

Týden 27. 2. – 3. 3.

Milí čtvrťáci,

jak jsem vás již informovala, v období 3. 3. –  10. 3. odjíždím na lyžařský výcvik na Černou horu. Spoléhám na Vás, že i v době mé nepřítomnosti budete pracovat poctivě jako obvykle.
Ve středu začíná březen, ve kterém přivítáme jaro.
Připravujte se průběžně na procvičování mluvnických kategorií u sloves i podstatných jmen. V pátek vás čeká dlouho ohlášený test z dějin.

Přeji Vám úspěšný týden.

Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI:

 • 28. 2. – bruslení

AKCE BŘEZEN:

3. 3. test D
7.  3. Edukavárna od 17 hod.
21. 3. Jeden svět na školách 2023
21. 3. Superstar
28. 3. Den naruby
29. 3. Jarmark a třídní schůzky

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • připravujte se průběžně na test z dějepisu.

TÝDENNÍ PLÁN:
ČJ
vzory rodu mužského – PS str. 50 – 56 – vybraná cvičení, UČ str. 82 – 96
dílna čtení a psaní

M
zlomky
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
římská čísla
písemné násobení a dělení

PDVL

PŘ– ptáci

VL – úmoří, vodstvo

D – test

Týden 20. – 24. 2.

Milí čtvrťáci,

tento týden začínáme opakovat formou desetiminutovek mluvnické kategorie u sloves a vzory středního a ženského rodu. V matematice pokračujeme v procvičování kmenových zlomků a začneme se seznamovat s římskými číslicemi.

Přeji Vám hezký týden.

Renata Urbanová

PRO DĚTI:

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto.org – matematika, čeština

TÝDENNÍ PLÁN:
ČJ
slovesa – mluvnické kategorie
vzory rodu mužského – přehled
dílna psaní a čtení

M
kmenové zlomky – vyznačování na ciferníku částí celku – 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani

čísla do jednoho milionu 

Někteří z vás stále “zápasí” s dělením jednociferným číslem (beze zbytku, se zbytkem). Přikládám proto pomocné video:
https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

https://www.youtube.com/watch?v=5Wu9p9iiVHA&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

PDVL

Obratlovci – Rybyhttps://www.youtube.com/watch?v=6bCD6L9vwKU&t=42s

VL
světadíly, oceány, Evropa
ČR v Evropě

D
Přemyslovci + opakování na test
přikládám zdroj pro možné procvičování: https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99emyslovci-4-t%C5%99%C3%ADd

 

Týden 13. – 17. 2.

Milí čtvrťáci,

doufám, že jste si náramně užili jarní prázdniny a že jste nabrali spoustu energie a chuť do společné práce. Tento týden se  budeme v matematice věnovat kmenovým zlomkům, v českém jazyce se naučíme určovat slovesný způsob.

Přeji Vám hladký návrat do školy.

Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 14. 2. Edukavárna od 17 hod.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto.org  – matematika a čeština

AKCE ÚNOR:

 • 14.; 28. 2. bruslení

PRO DĚTI:

 • 2. pololetí – čtenářský deník – 3 knihy – 1 povinná a 2 libovolné
   • povinná – jednu si vyberte:
    • Dášenka čili život štěněte – Karel Čapek
    • Bylo nás pět – Karel Poláček
    • Hoši od Bobří řeky – Jaroslav Foglar
    • Pipi Dlouhá punčocha – Astrid Lindgrenová
 • odevzdat do 17. 5. 2023

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
slovesa – mluvnické kategorie, slovesný způsob – UČ str. 106 – 109; PS 59 – 63

vzory rodu ženského, středního – opakování

podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování

M
+/- 1 000 000

číselná osa

porovnávání čísel

zlomky UČ str. 18 – 20; přineste si do školy oba pracovní sešity z matematiky (I., II.)

dělení jednociferným číslem

PDVL

PŘ – obojživelníci
https://www.youtube.com/watch?v=kmMVfPkmf34&t=636s&ab_channel=GARDENNATURE

 

VL
Světadíly
Evropa

D
Vznik Českého království UČ str. 21 – 24

YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – videa díl 26 – 32

Týden 30. 1. – 2. 2.

Milí čtvrťáci,

tento týden končí první pololetí tohoto školního roku. V úterý dostanete vysvědčení. Končíme po 4. vyučovací hodině v 11:40 hod.
V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny, na které navazují prázdniny jarní. Doufám, že si odpočinete a naberete energii a elán do následujícího pololetí.

Přeji Vám úspěšný týden.

Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 31. 1. konec vyučování v 11:40
 • plání bude probíhat celé druhé pololetí v pondělí
 • od 16. -23. 6. škola v přírodě na Černé hoře

AKCE LEDEN A ÚNOR:

 • 31. 1. vysvědčení
 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 6. – 10. 2. jarní prázdniny
 • 14. 2. Edukavárna od 17hod.
 • 14., 28. 2. bruslení

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ : PS  str. 58/1, 2; 60/3; 61/2

možnost procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

M : https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63d8fda156f3a

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63d8fdc611950

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ : Slovesa UČ str.97 – 103

M: Kmenové zlomky UČ str. 18 – 19; PS str. 18

PDVL: VL – 3. hodinu středa 1. 2. 2023

 • slepá mapa – řeky, povrch (pohoří, nížiny), města, kraje, vodní nádrže (v.n.), sousední státy
 • UČ str. 13 – 27 teorie
  • prezidenti, státní symboly
  • glóbus, atlas, měřítko mapy, legenda – základní značky, plán
  • směrová růžice, orientace v přírodě a na mapě
  • povrch krajiny

D – 3.3. pátek 1. hodinu

 • Velkomoravská říše – Přemyslovci  str. 13 – 24 včetně

 

Týden 23. – 27. 1.

Milí čtvrťáci,

tento týden nás čekají pololetní písemné práce z matematiky a českého jazyka. Věřím, že jste se průběžně připravovali, a tak nám opakování ve škole půjde lehce a s úsměvem.

V pátek končíme po 4. vyučovací hodině  v 11:40. Proto budeme mít 4. vyučovací hodinu dějiny, nikoli český jazyk.

Přeji Vám úspěšný týden.

Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 27. a 31. 1. konec vyučování v 11:40 hod.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • každý se tento týden bude věnovat procvičování tomu, co ještě potřebuje natrénovat na písemné práce. Využijte odkazy z minulého týdne.

AKCE LEDEN:

 • 24. 1. bruslení
 • 27. 1. konec vyučování v 11:40 hod.
 • 31. 1. vysvědčení  konec vyučování v 11:40 hod.

POLOLETNÍ TESTY:

 • 25. 1. český jazyk
 • 27. 1. matematika 

TESTY Z PDVL:

VL – 3. hodinu středa 1. 2. 2023

 • slepá mapa – řeky, povrch (pohoří, nížiny), města, kraje, vodní nádrže (v.n.), sousední státy
 • UČ str. 13 – 27 teorie
  • prezidenti, státní symboly
  • glóbus, atlas, měřítko mapy, legenda – základní značky, plán
  • směrová růžice, orientace v přírodě a na mapě
  • povrch krajiny

D – 3.3. pátek 1. hodinu

 • Velkomoravská říše – Přemyslovci  str. 13 – 24 včetně

TÝDENNÍ PLÁN:

 ČJ
příprava na pololetní práci

M
příprava na pololetní práci

PDVL
Plazi – pracovní list

Povrch ČR

Přemyslovci str. 21 + opakování

Týden 30. 1. – 2. 2.

Milí čtvrťáci,

začal nám poslední týden prvního pololetí. V úterý dostanete čtvrtou vyučovací hodinu vysvědčení. Končíme v 11.40 hod.
V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny, na které po víkendu navazují jarní prázdniny. Doufám, že si volno užijete a naberete energii do druhého pololetí.

Úspěšný týden Vám přeje
Renata Urbanová

AKCE ÚNOR: 

 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 6. – 10. 2. jarní prázdniny
 • 14., 28. 2. bruslení

PRO RODIČE:

 • I ve druhém pololetí chodíme každé pondělí plavat.
 • 14. 2. Edukavárna od 17 hod.
 • 16. 6. – 23. 6. škola v přírodě na Černé hoře

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

POLOLETNÍ TESTY:

 • VL – 3. hodinu středa 1. 2. 2023
 • slepá mapa – řeky, povrch (pohoří, nížiny), města, kraje, vodní nádrže (v.n.), sousední státy
 • UČ str. 13 – 27 teorie
  • prezidenti, státní symboly
  • glóbus, atlas, měřítko mapy, legenda – základní značky, plán
  • směrová růžice, orientace v přírodě a na mapě
  • povrch krajiny

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

 • Slovesa UČ str. 97 – 105; PS str. 58 – 61

M

 • Kmenové zlomky UČ str. 18; PS str. 25

PDVL

 • VL – test

Týden 9. – 12. 1.

Milí čtvrťáci,
čeká nás zkrácený týden vyučování. V úterý nás čeká bruslení.

V matematice se vracíme ke geometrii, překontrolujte si pomůcky, aby se Vám dobře a snadněji pracovalo. V českém jazyce se začneme věnovat vzorům rodu ženského. Nezapomeňte si i nadále procvičovat rod střední.

Úspěšný týden Vám přeje
Renata Urbanová

AKCE LEDEN: 

 • 9. 2. plavání
 • 10. 1. bruslení
 • 13. 1. ředitelské volno
 • 24. 1. bruslení
 • 31. 1. vysvědčení

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto.org – vypracovat zadaná cvičení sekce domácí úlohy
  • povinné pátku do 13. 1. 2023

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

 • Rod ženský UČ str. 76 – přehled, PS str. 47
  souběžné procvičování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves; střední rod – vzory

M

 • Geometrie

PDVL

 • PŘ – Živočichové; UČ str. 15
  VL – Orientace v krajině; UČ str. 20 – 22