Týdenní plány:

Týdenní plán 8.3.-12.3.2021

TP 8.3.-12.3.2021

 

Týdenní plán 22.2.- 26.2.2021

Týdenní plán 22.2.-26.2.2021

Týdenní plán 15.2.-19.2.2021

Český jazyk

 • pokračujeme dál ve vzorech rodu mužského (MUŽ,STROJ…)
 • vybraná cvičení v pracovním sešitě 

Matematika

 • geometrie – opakování trojúhelník
 • geometrie – osa úsečky
 • násobení dvojciferným činitelem
 • slovní úlohy

PDVL modrá

Opakování – povrch, vodstvo, počasí

Půda a zemědělství

Inf

Grafové modely

AJ

Great day out in Legoland, navigace

 

 

 

Týdenní plán 8.2.-12.2.2021

ČESKÝ JAZYK

Vzory rodu mužského str. 86

Sloh str. 87  Telefonický rozhovor

MATEMATIKA

Slovní úlohy – rovnice  str. 30-32

Písemné násobení dvojciferným činitelem str. 35

PDVL ČERVENÁ 

Život ve středověku str. 30-32

AJ

How do you go to school? Procvičování 

INF

Úloha na kódování

Soutěž

Zvedni hlavu

Týdenní plán 1.2.-5.2.2021

ČESKÝ JAZYK

 • diktát
 • opakování vzorů rodu středního a ženského, cvičení v PS
 • jazykové rébusy

ČTENÍ

 • Astrid Lindgrenová: Jak Emil vytáhl Idičku na vlajkový stožár (str. 91)
 • vlastní knížka

MATEMATIKA

 • trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný
 • opakování a procvičování PS str. 26-29

PDVL ZELENÁ 

 • neživá příroda a koloběh vody
 • minerály a nerosty

VV a PČ

 • výroba kartiček se vzory rodu středního a ženského

 

 

 

 

 

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

Český jazyk 

Vzory rodu středního-shrnutí str. 75 v UČ

Vzory rodu ženského – úvod str.76 v UČ

Matematika

Násobení a dělení čísly 10 a 100 

Rýsujeme trojúhelník str. 25

PDVL modrá

Vodstvo české republiky str. 28 – 31

Inf

Kódování informace číslem

VV 

AJ

Existenční vazby, Asking directions. 

 

 

 

 

Týdenní plán 18.1.-22.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména rodu středního – vzory ( U4 str. 68-75, PS str. 44-46)

ČTENÍ 

Eduard Petiška: Daidalos a Ikaros

MATEMATIKA

Písemné odčítání str. 16-17

Násobení a dělení čísly 10 a 100

Geometrie: Kružnice a kruh

PDVL – červená (tenhle týden budeme mít dějepisný blok)

PDVL pondělí- seznámení se s tématem, přečtení přiloženého materiálu v zadání, video, příprava otázek

PDVL středa – online hodina, diskuze na téma: Lucemburkové (dovysvětlení pojmů, zápisky..)

PDVL čtvrtek- kvíz na ověření vědomostí

Český stát za vlády Lucemburků (str.25-27) 

HV – poslech písně z muzikálu Noc na Karlštejně: Do věží

 

PČ a VV 

 • výroba štítu a meče (návod bude v Teams) KLUCI
 • výroba klobouku pro hradní paní – HOLKY (návod bude v Teams)

INF

 • šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

 

 

 

 

Týdenní plán 11.1.-15.11.2021

ČESKÝ JAZYK

Pády podstatných jmen, podstatná jména-shrnutí, podstatná jména rodu středního

Diktát

Čtení: báseň Leden str. 64

MATEMATIKA

Zaokrouhlování čísel na statisíce a desetitisíce

Sčítání a odčítání zpaměti, slovní úlohy

Geometrie- obdélník a čtverec

PDVL

Příroda v zimě

Český stát za vlády Lucemburků-úvod

INF

Kódování a šifrování

AJ

 Animals, přídavná jména 2. stupeň

Týdenní plán 4.1.-8.1.2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – mluvnické kategorie (UČ 62-66)

MATEMATIKA

Geometrie (str.7)

Porovnávání čísel (8-9)

Zaokrouhlování čísel (10-11)

PDVL

 • ČERVENÁ: opakování Přemyslovců
 • ZELENÁ:    Rostliny našich lesů str.20
 • MODRÁ:     opakování str. 24/otázky, Povrch ČR-práce s mapou (online hodina)

 

Inf – návody pro práci v aplikaci Teams

AJ

Tento týden budeme v angličtině probírat: Zvířata, místní předložky 
 

 

 

 

Týdenní plán 14.12.-18.12.2020

Týdenní plán 14.12.-18.12.2020