2 Týdenní plán:

Červen ve škole 2

Plán učiva 16.- 20. 3.

ČJ

Umím psát na cestách- poslední strana

-opakovat jakýkoliv přepis z tohoto sešitu- dbát na správnost

-procvičovat písmenka, která uznáte za vhodné, že vašemu dítěti dělají problémy

PS- Slovní druhy, přehled, podstatná jména – do str. 25- doplnit

-učebnice str. 79-přehled, podstatná jména, vyprávění podle osnovy

-čtení

M

Hejného metoda III. díl do str. 86

-pro kontrolu vám pošlu řešení 🙂

Stále a stále opakujeme násobení a dělení, formou hry, fantazii se meze nekladou

-desetiminutovka

PK

-opakování- rostliny, stromy na jaře

-procházka do přírody a poznávání rostlin, stromů, keřů

-pošlu úkol k procvičování

TV

-zařadíme cviky na protažení a posílení těla

-míčové hry

– posilujeme imunitu- dobrý spánek, dostatek vitamínů a pohyb 🙂

AJ

 -procvičovat si slovíčka (jejich psaní) – jídlo, pouštět si anglické videa , např. Steva

 

Držím nám palce a věřím, že to společně zvládneme. Jakýkoliv dotaz mi prosím směřujte na e-mail. 

 

 

 

Plán učiva 9.- 13.3.

ČJ 

Umím psát na cestách do str.32 s přepisem

PS- do str. 22- Opakování se skřítkem- slova DĚ, TĚ, NĚ,BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

-učebnice do str. 75- opakování, procvičování slovní, písemné

-čtení knihy, volně zvolené, pokračovat ve vedení Čtenářského deníku

M

Hejného metoda- do str. 80, konec II. dílu

-opakování násobilkové řady 2, 3, 4, 5, 6

-procvičování násobení, dělení, početní operace do 100

PK

-str. 47- provést stručný zápis do sešitu, Stromy na jaře- nakreslit obrázek stromu, popis

-naučit se báseň: Větvička, J. Čarek, str.47

HV

– zpíváme si pro radost

Plán učiva 2.3.-6.3.

ČJ

Umím psát na cestách do str. 31(písmenko s), přepis

PS do str. 19, Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

Učeb. str. 70-72

Opakujeme a procvičujeme osvojené učivo.

M

Hejného metoda- do str. 78

Základy geometrie, trénovat početní operace do 100, naučit se násobilkovou řadu 2, 3, 4, 5, 6

PK

Voláme jaro

-učeb. str. 46- Květiny na jaře, znát části květiny

-sázíme semínka-Afrikán

Test- Čas, hodiny- PÁ

VV, PČ

Témat. malba- Květiny

-ptačí budka z barevného papíru, špachtlí

-tvoříme na jarní jarmark

 

Plán učiva 10.2.-14.2.

ČJ

Umím psát na cestách do str. 25

PS do str. 13

Sloh- vyprávění podle obrázkové osnovy učeb. str. 66

Učeb. str. 67,69, DĚ, TĚ, NĚ

-diktát, doplňovačka

-čtení

M

Hejného metoda do str.70

-procvičování násobilky 2, 3, 4, 5 (krát, děleno)

-početní operace do 100 (plus, mínus)

-desetiminutovka

PK

-opakujeme hodiny

-učeb. str. 30, Domov- místo, kde žijeme

-znát adresu svého bydliště

TV

-jóga

-míčové hry

VV, PV

-masopustní koláče z papírových tácků

Plán učiva 3.2.-7.2.

ČJ

Umím psát na cestách do str. 22

PS do str. 11

-psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

-diktát

-prezentace přečtených knih, čtenářských deníků

-ve škole čtení z knihy : Kocour Modroočko, doma- libovolná kniha

M

Hejného metoda do str.68

-násobilka 2, 3, 4, 5- krát, dělení

-desetiminutovka

-početní operace do 100

-Výstaviště

-Pavučiny

-řetězce

PK

-učíme se hodiny

TV

-cvičení na balančních míčích, žebřinách, lavičkách

-míčové hry

VV, PV

-příprava na Valentýna- Srdce očima dětí podle umělce A. Warhola

 

 

Plán učiva 27.1.- 30.1.

ČJ

Umím psát na cestách do str.22, přepis bez chyb

PS do str. 11, psaní CH / H uprostřed a na konci slova

-křížovky

-Popis ptáčka

-ve škole čteme z knihy: “Kocourek Modroočko”

– domácí čtení -kniha dle vlastního výběru, min. 10 minut denně

M

PS- Metoda Hejného do str. 61

-Výstaviště, Pavučiny

-procvičujeme násobilku 2, 3, 4 (násobení, dělení)

PK

Učebnice str.44, Části dne

Test- opakování, “Lidské tělo, nemoc, úraz”

TV

-přísun po lavičce vpřed, vzad, přeskoky přes lavičku

VV

-zapouštění barev do mokrého podkladu (anilinové b., voda) “Čepice”

HV

-zpívání písní s hudeb. doprovodem, seznámení s novými písněmi

 

Plán učiva 20.1.- 24.1. 2020

ČJ

Opakování učiva- psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

PS do str. 9

Umím psát na cestách do str. 20, kontrola přepisů.

-doplňovačky

M

PS Hejného metoda II. do str. 61

– násobilka 2, 3 (desetiminutovka)

– násobilka 4- naučit se násobilkovou řadu (4, 8, 12, 16,…….40)

-trénovat početní operace do 100

PK

Náš svět- učebnice str. 40- 43

HV

Nácvik nové písně: Sněží

-zpívání písní s hudebním doprovodem ( klávesy)

-vytleskávání rytmu

 

Plán učiva 13.1.-17.1. 2020

ČJ

-opakování učiva

PS-do str.6-Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova P,B

-učebnice str. 62

Umím psát na cestách II. díl do str. 14

-opis, přepis, diktát

-čtení

M

Hejného metoda PS- do str. 58

-výstaviště, slovní úlohy

-geometrie

-násobilka 2,3,4

-desetiminutovka

PK

Naše zdraví

-hygienické návyky, prevence, správné čištění zoubků

HV

-zpívání písní s hudeb. doprovodem

-Dělání, str.22

VV,PČ

Koláž

Péče o ptáčky v zimě

TV

Lezecká průprava-žebřiny

Plán učiva 6.1.-10.1. 2020

ČJ

Umím psát na cestách II.díl -do str.12

PS I. díl do konce, II. díl do str. 4

-procvičujeme psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách

Písemný projev, kontrola napsaného textu, nácvik provádění oprav

-přepis

Čtení doma- denně minimálně 10 min(libovolná kniha)

M

Hejného metoda II.díl do str.55

-trénovat početní operace do 100

-násobilka 2, 3

-desetiminutovka

PK

Zdraví

Naše tělo

Nemoc a úraz, učebnice str. 38

HV

-hudebně pohybové hry, tanečky

-dýchání, tvoření tónů, artikulace, hlasový výcvik

VV, PČ

-zimní obrázky

-práce s lepidlem, anilin. barvami, nůžkami

TV

-kotoul vpřed

-míčové hry

-základy bruslení, jízda vpřed, zastavení, slalom, PH- Na rybičky