5 Třída:

Zápisy do 1. tříd

2. a 3. dubna 2019 se budou konat zápisy do prvních tříd. Výuka bude v oba dva dny končit v 11,40. Děti pak odcházejí do družiny. Odpadá středeční hodina angličtiny. Keramický kroužek bude v jiných prostorách.

Pro zápis je vyhrazeno celé první patro. Děkujeme za pochopení.

Motýli

Zde jsem objednávala.

https://www.insectlore.cz/

 

Jedná se o sadu motýlí zahrádka, jen náhradní housenky.

Motýlí zahrádka nabízí zcela nový pohled na “školu hrou”. Na vlastní oči mohou děti sledovat housenky transformující se do překrásně barevných motýlů. Po vylíhnutí motýlů je pak děti několik dnů krmí a pozorují a nakonec je vypustí do přírody.

https://www.insectlore.cz/motyli-zahradky-cs/

 

Až dorazí, dáme vědět, tedy doufám, že děti 🙂

 

 

 

K zamyšlení

Moc zajímavý článek od známé dětské psycholožky Václavy Masákové, mám na doporučení kolegyně. 

https://www.expres.cz/detska-psycholozka-vaclava-masakova-vychova-f3s-/zpravy.aspx?c=A190314_161209_dx-zpravy_krio

Info k třídním schůzkám

Program:

Třídní schůzky 20. března 2019 od 17 hodin

1)    Škola v přírodě

o   10. – 17. 5. 2019

o   Střelské Hoštice

o   Platba do 14. 4., 1 700 Kč

o   Kdo nejede, navštěvuje náhradní třídu nebo podává žádost a nezapomene doplnit učení

o   Cena nízká díky ½ příspěvku

 • Seznam věcí
 • Bezinfekčnost
 • Info k Švp

o   Téma – lesní království

o   Obálky s adresami a známkou, vložíme napsaný pohled

o   Ceny na Švp – firemní, sladkosti, odměny, ceny do tomboly ….

o   Různé

 • Batoh, aby se vešlo plavání a svačina
 • Opravdu 2 bačkory
 • 2 osušky

2)    ŠOP

3)    Poznámky x poznámky – info

4)    Zapomínání

5)    Dodělávání úkolů – při nemoci, případně při zapomínání

6)    Omluvenky – rodinné důvody

7)    Chování

8)    Plán duben – květen – červen – může být doplněno

o   3. 4. brusle – poslední lekce

o   11. 4. Tonda obal – zdarma

o   18. – 19. 4. volno Velikonoce

o   22. 4. volno Velikonoce

o   26. 4. Česká televize – zdarma

o   29. 4. Toulcův dvůr – 80 Kč z ŠOP

o   Duben – sběr papíru

 • Na třídu – podepsané 1. B
 • Svázané
 • Zvážené

o   Srdíčkový den – dobrovolné

o   1. 5. volno

o   Květen – červen – sportovní dopoledne – dětský den

o   8. 5. volno

o   10. – 17. 5. ŠvP

o   14. 5. rodičovská kavárna 17 hod

o   23. 5. integrovaný záchranný systém

o   24. 5. ředitelské volno – volby do Evropského parlamentu

o   29. 5. pasování na čtenáře 16 hod – velká sláva, ve třídě

o   10. 6. Karneval zvířat – divadlo Ponec – 90 Kč z ŠOP

o   Červen – Run and Help – běh – sponzorství dětí – Život v kufříku

o   28. 6. vysvědčení

 • Školní tanec – „Pátá“
 • Odvedení deváťáků ze školy
 • Poslední zvonění
 • Cca do 10 hod

9)    Portfolio

10) Přinést desky na portfolio – abeceda – + 20 euroobalů – ukázka

11) ŠD – větší svačina

12) ŠD – přihlášky na příští rok – hned vyplnit

13) ŠD – výběr obědů – výměny a nejedení

14) Odchody na školní rok 2019/2020

15) Jakékoli změny hlásit – adresa, telefon, …

16) Bruslení – poděkování + info

17) Sledovat webové stránky školy a třídy

18) Autoevaluační šetření pro rodiče na webu školy, anonymní dotazník, děkujeme

19) Nadační fond školy – možnost čerpání / plnění

20) Pouliční knihovna – vložit / půjčit

21) Možnost přihlášení do recitační soutěže – vytisknutou báseň i s autorem

22) Prvouka

o   Umět měsíce – podzimní, zimní, jarní

o   Roční období, dny v týdnu

o   Bydliště

o   Datum narození !!!

o   Poznávání zvířat, rostlin

o   Změny v přírodě

o   Tísňová telefonní čísla !!!

23) Matematika

o   Počítáme do 15

o   +- ve „všech“ prostředích – Hadi, Autobus, Neposedové, Součtové trojúhelníky, Barevné trojice ….

o   Někdo stále píše opačně číslice

o   Řazení matematických operací

o   Číselná řada na lavicích, ale …

24) Český jazyk

o   Číst denně alespoň 10 minut

o   Pozor na psaní velkých a malých tvarů písmen !!!

o   Někdo si pomalu vybavuje tvar – písmena na lavicích, ale …

o   Někdo stále píše „opačně“ písmena

o   Držení tužky – rychlost a správnost, stále je opravovat

o   Pomůcky k správnému držení tužky, někomu nepomáhají ani speciální pera a tužky !!!

 • do vyhledávače – kompenzační pomůcky na správné držení tužky, správný úchop

25) Různé

Děkuji TJ

 

Poděkování

Děkuji všem, co přišli.

Rodičovská kavárna

SuperStar v Edenu 12. 3. 2019

V malé  školní tělocvičně se uskuteční pěvecká soutěž SuperStar. I my máme svá želízka v ohni. Budeme rádi, když je přijdete podpořit. Vše vypukne ve 14 hodin.

Knížečky

Jarní prázdniny:

 • každý den 2 a více vět
 • obrázek, foto
 • naučit dny v týdnu
 • vyzdobit, vymalovat

Matematika Hejný 71/2

Info k úloze 71/2

Některé úlohy mají více řešení, to jsme prodiskutovali ve třídě.

Poslední úloha nemá v oboru přirozených čísel řešení. Lze očekávat, že nějaký žák objeví řešení: 7,5. /Problém bude, jak tu půlku zapsat./

V metodě matematiky Hejného, můžete takovéto příklady očekávat. Některá řešení nemají. Jde o to, aby si děti obhájily, že to opravdu nejde. To je cílem. Předkládat řešení a přemýšlet.

 

Mám trochu jinou grafiku. Cvičení stejné.

Správný – posed – úchop při psaní

www.stabilo.cz

Pojďte s námi dekádami

Video z akce – Pojďte s námi dekádami – ke 100. výročí republiky.

 

https://www.zseden.cz/category/skola-na-youtube/