Třída:

Angličtina 25.5. – 29.5. paní uč. Šimšová

Aj 3. třídy 25. – 29. května

AJ 6.4. – 8.4. paní uč. Šimšová

Klikni na  odkaz: Aj 3. tř. 6. – 8.

Úterý 7. 4.
Začíná jaro, podívej se na video s jarní slovní zásobou.

Vybarvi kytičky podle instrukcí. Colour the flowers.
Středa 8. 4.
Happy Easter – Šťastné Velikonoce!
Podívej se na velikonoční video se Stevem a Maggie.

Poslechni si písničku:

Vyber si velikonoční aktivitu, kterou uděláš.

Plán učiva 2.3. – 13.3.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova S str. 68 a slovní druhy str.85

      – písanka str. 7 – 10

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po  S str. 43

                                     – slovní druhy str. 55 

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 37 a 38

                        

M – nová žlutá učebnice str. 17 – 22

     – písemné sčítání i odečítání do 1000

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 7 – 11

 

PK  – Živé organismy

        – rostliny ( kvetoucí a nekvetoucí, léčivé a jedovaté )

Plán učiva 3.2. – 16.2.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova P str. 60

      – písanka str. 3 – 5

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po Ma P str. 40 a 41

                                     – stavba slova – str. 27

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 28 – 30

                        

M – nová žlutá učebnice str. 11

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 2 – 5

     – zaokrouhlování čísel na desítky str. 54

 

PK  – Živé organismy

        – houby, rostliny ( kvetoucí a nekvetoucí, léčivé a jedovaté )

Plán učiva 20.1. – 31.1

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova M str. 55

      – písanka str. 29 – 32

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po M str. 38 – 40

                                     – stavba slova – str. 22 a 23

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 21 – 24

 

                                   

M – nová žlutá učebnice str. 57 – 11

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 35 – 40

     – zaokrouhlování čísel na desítky str. 54

 

PK  – Živé organismy

        – houby, rostliny ( kvetoucí a nekvetoucí, léčivé a jedovaté )

Plán učiva 6. 1. – 17.1.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova M str. 55

      – písanka str. 24 – 28

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po M str. 37 – 38

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 16 – 20

                                   

M – učebnice str. 49 – 56

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 31 – 35

     – zaokrouhlování čísel na desítky str. 54

 

PK  – Planety – str. 37 – 41 – Živé organismy

        – houby, rostliny ( kvetoucí a nekvetoucí, léčivé a jedovaté )

      

Plán učiva na 2.12. – 13.12.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova L str. 49

      – písanka str. 18 – 22

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po B a L str. 33 – 37

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 12 – 14

                                   

M – učebnice str. 34 – 39, 42 – 43, 47 – 48

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 20 – 25

     – zaokrouhlování čísel na desítky str. 54

 

PK  – Planety – str. 34 – 36

       – Blíží se vánoce str. 22 – 23

Plán učiva 4.11. – 22. 11.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova po Z a B

      – písanka str. 14 – 16

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po Z str. 47

                                     – vyjmenovaná slova po B str. 28 – 33

M – učebnice str. 20 – 26

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 20 – 25

     – převody jednotek

     – zaokrouhlování

PK  – Lidské výtvory – str. 25 a 26

        – Země je kulatá – str. 27

        Podmínky života na Zemi – str. 28 až 31

Plán učiva 16.10. – 1.11.

ČJ – Učebnice : – věta jednoduchá a souvětí – umět určit

      – souvětí, určování vět v souvětí str. 25

      – spojování vět str. 26 a 27

      – stavba souvětí – např. V1, protože V2. str. 28 a 29

      – opakování z 2. třídy – Nauka o slově str. 32 – 36

      – písanka str. 12 – 14

         Pracovní sešit : – str. 18 – 25

M – počítání zpaměti učebnice str. 14 – 19

     – písemné sčítání do 100

     – pamětné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 14 – 18

PK  – Náš svět str. 20

       – Povolání str. 21

       – Svět kolem nás str. 24 a 25

Plán učiva 20.5. – 31.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké. Psaní vlastních a místních jmen. 34 – 35

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy. Násobení se závorkami a bez nich. Násobení 8, řada.

PK – hospodářská zvířata str. 52

Písanka do str. 27 – 31