Důležitá sdělení:

Bezinfekčnost

Milí rodiče,

dnes jsem dětem rozdala bezinfekčnost na švp. Prosím přineste ji vyplněnou v pondělí k autobusu.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Fotografie z předávání cen v literární a výtvarné soutěži

Milí rodiče,

objevila jsem oficiální fotografie z předávání cen v literární a výtvarné soutěži, která se konala na podzim loňského roku, zde je na ně odkaz: 

https://drive.google.com/drive/folders/14s1dIm46qTLZ7hAPw6Mqnhe5SkcTUFfC

Užijte si je. 🙂

Lucie Šmídová

Týdenní plán (15. – 17. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – přídavná jména

učebnice – str. 89                                                                   

pracovní sešit – str. 48, 56

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – přenášení úseček

učebnice 3. díl – str. 11, 15 – 17

pracovní sešit 2. díl – str. 15, 16

pracovní sešit geometrie – str. 18

PRVOUKA

Velikonoce

učebnice – str. –

Týdenní plán (8. – 12. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – podstatná jména

učebnice – str. 80 – 87                                                                    

pracovní sešit – str. 47, 48, 55

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – přenášení úseček

učebnice 3. díl – str. 7 – 14

pracovní sešit 2. díl – str. 11 – 14

pracovní sešit geometrie – str. 18

PRVOUKA

Houby

Rostliny – společné znaky rostlin

učebnice – str. 36 – 39

Školní pokladna – nedostatečné zůstatky!!!

Vážení rodiče,

 i přesto, že jsem na třídních schůzkách důrazně upozorňovala na hlídání zůstatku ve školní pokladně, v tuto chvíli 5 dětí nemá dostatečný zůstatek na uhrazení školy v přírodě!!! Tyto peníze měly být na účtu do 1. 3.!!!

Žádám o urychlenou nápravu, v opačném případě budou děti ze švp vyloučeny.

Lucie Šmídová

 

ŠVP – změna času odjezdu a další důležité informace + doplněné info

Milí rodiče,

zde je několik důležitých informací ke škole v přírodě:

 1. Je změněn čas odjezdu, budeme odjíždět ve 12:00!!!
 2. Je zakázáno brát si na ŠVP mobilní telefony, tablety, notebooky a jiná elektronická zařízení.
 3. V případě závažných porušení pravidel si rodiče na vlastní náklady odvezou své dítě domů.

Doporučení:

 1. Osobní věci by měly být v batohu, uzavíratelné tašce nebo v kufru. Velmi nežádoucí jsou různé igelitky nebo Ikea tašky apod. – při přepravě na hotel může dojít ke ztrátě.
 2. Děti by měly mít s sebou vhodné oblečení a obuv. V termínu konání ŠVP bude na Černé Hoře nejspíš ještě sníh.
 3. Nezapomeňte dětem přibalit plavky. 🙂
 4. Učení si nebereme, ale ať děti mají penál a blok.
 5. Nedoporučujeme brát si jakékoliv drahé věci.

Doplněné info: 

Pokud chcete, můžete mi u autobusu předat obálku s pohledy/dopisy pro děti, abyste je nemuseli posílat poštou.

Bezinfekčnost rozdám dětem v týdnu před odjezdem. Nezapomeňte ji přinést k autobusu.

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Šmídová

Zkrácené vyučování z důvodu zápisu

Milí rodiče,

z důvodu zápisu do 1. třídy bude v úterý 2. 4. a ve středu 3. 4. zkráceno vyučování. Oba dva dny končíme po 4. vyučovací hodině. Odpadá i pedagogická intervence.

Lucie Šmídová

Co nás čeká v dubnu

Milí rodiče,

v dubnu nás čeká:

 • 2. 4. – bruslení (poslední v tomto školním roce)
 • 4. 4. – Toulcův dvůr, program Mléčná dráha, cena: 90,- Kč (bude odečteno ze školní pokladny), odchod na začátku 1. vyuč. h., návrat ke konci 4. vyuč. h., s sebou svačina, pití, průkazka/lístek MHD, vhodné oblečení – část programu se koná venku, 5. h. podle rozvrhu
 • 9. 4. – dopravní výchova, zdarma, odchod na začátku 1. vyuč. h., návrat na konci 3. vyuč. h., s sebou svačina, pití, průkazka/lístek MHD, 4. a 5. h. podle rozvrhu
 • 18. – 22. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 22. – 26. 4. – škola v přírodě
 • 30. 4. dopravní výchova – na školním hřišti, 1. vyuč, h., s sebou sportovní oblečení a vlastní helmu!
 • 30. 4. divadlo Gong, představení Masaryk, cena: 100,- Kč (bude odečteno ze školní pokladny), odchod po 1. vyuč. h., návrat na konci 4. vyuč. h., 5. podle rozvrhu

Týdenní plán (1. – 5. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z

učebnice – str. 79 – 81                                                                           

pracovní sešit – str. 47

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – rýsování kružnice, kruh

učebnice 3. díl – str. 6 – 10

pracovní sešit 2. díl – str. 11, 12

PRVOUKA

Život v přírodě – živé organizmy, houby

učebnice – str. 36, 37

Týdenní plán (25. – 29. 3.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V

učebnice – str. 75 – 79                                                                           

pracovní sešit – str. 45, 46

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

čtení a sestavování tabulek a jednoduchých diagramů

geometrie – rýsování kružnice

učebnice 2. díl – str. 42, 49 – 53

pracovní sešit 2. díl – str. 9, 10

PRVOUKA

Život v přírodě – živé organizmy, houby

učebnice – str. 36, 37