Důležitá sdělení:

Vážení rodiče.

V rámci čtenářských dílen a psaní pracujeme v literární výchově, slohu a jazykové výchově s rozmanitými literárními útvary. Tvoříme různorodou formou. (Např. jsou to hádanky, křížovky, číselné kódy, myšlenkové mapy, příběhy, plníme úkoly atd.) Na interaktivní tabuli pracujeme s rozmanitými ukázkami z dětských knih. Při práci s textem hledáme pravdivé výroky a správné odpovědi na otázky k textu. Techniku čtení rozvíjíme ve škole při společné četbě. Žádám Vás o spolupráci při domácí četbě. Pomozte vybrat svému dítěti knihu, kterou by přečetlo se zaujetím. Může to být beletrie, encyklopedie, pohádky, povídky atd. Po přečtení knihy ji mohou přinést do školy a s dětmi o ní pohovořit. Děkuji.

 

 

Vážení rodiče.

V pondělí 7. 10  jdou děti  poprvé plavat. Učí se čtyři vyučovací hodiny. Odchází po čtvrté hodině. Návrat v průběhu šesté vyuč. hodiny. S sebou věci na plavání – ( plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici atd.) – vhodná taška ( igelitová). Dítě, které je po nemoci a neplave, přinese ráno omluvenku. Na bazén jde se třídou. (Možno vzít s sebou vhodné převlečení.)

 

Orientační plán učiva do 3. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 16 – 17. Uč. str. 18 až 19. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace.  Geometrie – str. 12. Opakování a upevnění násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční  – str. 13.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.9 až 10.

Vlaďka. Foltová TU

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

AKCE V ZÁŘÍ:

25. 9. 2019 – DIVADELTA.

25. 9. 2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17.00 hod. ve třídě 4. B.

26. 9. 2019 – FOCENÍ TŘÍDY.

 

Plán učiva do 27. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Slova vyjm. a příbuzná. Slovní druhy. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti matematických operací. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 20. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska, písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.Houby.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

prosím vložit do online pokladny částku 500,- Kč na třídní fond.

Třída 4. B bude chodit od října plavat. Důležité údaje napíši na web aktuálně před plaváním.

Plán učiva do 13. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska. Slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Tvrdé a měkké souhl. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou. Členění území ČR.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE PŘEJI VÁM A VAŠIM DĚTEM VŠE DOBRÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020:

 1. 9. 2019 – Zahájení školního roku v 7:55 před budovou školy.

                      Společně strávíme ve třídě jednu vyučovací hodinu.

                      Obědy jsou v tento den od 10 hodin.

   3 .9. 2019 – Ve škole budeme do 11. 40 – třídnické práce.

   4. 9. 2019 – Od středy se učíme podle rozvrhu.

 

 

     Doporučené pomůcky pro 4. třídu.

      Do kapsáře nebo kufříku:                                                 

 1. vodové barvy, tempery, fixy, voskové pastely, tuš, pastelky, suchý pastel
 2. plochý štětec, kulatý štětec, lepidlo, modelovací hmota
 3. paletka, hadřík, pracovní oděv, noviny, špejle
 4. sada barevných papírů.

      Penál:

 1. pero, propisovací tužka
 2. tužky č. 1, 2, 3 nebo mikrotužka
 3. guma
 4. nůžky
 5. kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou,
 6. ořezávátko

 

       Sáček se cvičebním úborem

       Obaly na sešity, přezůvky, (ručník), desky na sešity, pořadač.        

 

  Sešity: č. 544 – asi 4 kusy

               č. 525e – asi 4 kusy

               č. 564 – 2 kusy

               č. 440 – 1 kus – velký, bez linek

               č. 520 – malý, bez linek, úkolníček, notový sešit – možno ze třetí třídy

  Vlaďka Foltová TU 

       

     

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 27. 6. – koupaliště Slavia

Milí rodiče,

ve čtvrtek dopoledne půjdeme na koupaliště Slavia. S sebou: plavky, ručník, opalovací krém, kšiltovku, pití, svačinu, hračky do vody, peníze na vstupné a na případné občerstvení (cca 100,- Kč).

Upozorňuji, že děti, které nebudou mít do čtvrtka v pořádku odevzdané všechny učebnice, s námi nepůjdou.

Děkuji za spolupráci.

 Lucie Šmídová

Run and help – poděkování

Milí rodiče,

chtěla bych vám poděkovat za všechny příspěvky, které jste darovali v rámci charitativní akce Run and help. Naše třída vybrala 3535,- Kč. Částka bude věnována do nadačního fondu Eden.

Děkuji.

Lucie Šmídová

Poslední školní týden – organizace

Milí rodiče,

v posledním školním týdnu končí vyučování od pondělí do čtvrtka po 4. vyučovací hodině (v 11:40), v pátek je pouze první hodina, ve které se rozdává vysvědčení. Cely týden už se nepřezouváme.

pondělí

 • příprava na autorské čtení, procházka na zmrzlinu (zaplatí se z peněz z jarmarku)
 • odnést si věci ze třídy – šanon, kufřík VV, tělocvik, ručník
 • 16:00 autorské čtení a rozloučení

úterý

 • vybírání učebnic – uveďte učebnice do co nejlepšího stavu, v případě poškození bude určená částka odečtena ze školní pokladny, vybíráme: ČJ, M, PK, HV, AJ, čítanka 
 • úklid skříněk – přinést si potřebné věci na čištění, předávání skříněk panu školníkovi

středa

 • rozdávání učebnic na další školní rok
 • rozdávání obrázků VV
 • mytí lavic – přinést si potřebné věci na čištění

čtvrtek

 • vycházka
 • 11:20 školní tanec na hřišti

pátek

 • rozdávání vysvědčení
 • 8:45 loučení se žáky devátých tříd na školním hřišti – děti, které si nevyzvednete tam, předám do družiny