Důležitá sdělení:

VLASTIVĚDA:

ROZKLIKNI SI ÚKOLY:

VLASTIVĚDA 7.

PŘÍRODOVĚDA:

ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ.

Prezentace:

https://slideplayer.cz/slide/11880658/

Otevři si zajímavé informace.

Přírodověda 8.

Přeji Vám příjemné dny.

Vlaďka Foltová TU

 

Paní Markéta Urbanová:

Milí žáci! Přeji Vám krásný nadcházející týden  25.5. – 29.5.  

Myslím na Vás, na všechny. Pevně věřím, že vy i vaši rodiče vše dobře zvládáte.

Tv – Protažení se v průběhu práce u stolu, PC, a jiných přístrojů.  Taneček na hudbu/píseň: 

 

Zatancujte si, protáhněte se, procvičte se všichni doma. Děti, zapojte své rodiče a sourozence. 

Pč – Péče o rostlinku papriky, možná máte již i rostlinku rajčátka? Pomoc v domácnosti, rodičům i prarodičům. Děti, tak jako vy máte oporu ve svých rodičích, tak poskytněte oporu vy svým rodičům a sourozencům, také babičkám a dědečkům. 

Vv – Denní kresba. Opakuji: Uvádějte vždy datum.

Myslím na vás a na vaše rodiče.

Děti, prosím, dodržujte všechna opatření a vhodné hygienické návyky. Nechť se všichni přihlášení, v pondělí ve zdraví, sejdeme. S dětmi, které zůstávají nadále doma budeme v kontaktu přes alternativní zdroje.

Markéta Urbanová.

AJ – skupina paní učitelky L. Buňkové do 29. 5. 2020:

ctvrtaci od 25.5

AJ – skupina paní učitelky J. Drahorádové do 29. 5. 2020:

AJ 4ABC Drahorádová (6)

AJ – skupina paní učitelky M. Svobodové do 29. 5. 2020:

AJ, 4.trida do 29.5

AJ – skupina paní učitelky P. Kotápišové do 29. 5. 2020:

AJ4 – 11. týden

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

ZASÍLÁM VÁM ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA OD 18. 5. DO 22. 5. 2020.

ČESKÝ JAZYK:

ROZHODNI SE,

DO SEŠITU SI MŮŽEŠ VYPRACOVAT KRÁTKÝ DOPIS NEBO ZÁZNAM O SVÉ OBLÍBENÉ KNIZE.

Rozklikni odkaz.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA A SLOH:

OTEVŘI SI ZAJÍMAVÁ CVIČENÍ:

ČESKÝ JAZYK 7.

 

MATEMATIKA:

CVIČENÍ A ÚKOLY:

MATEMATIKA 7.

GEOMETRIE:

VLASTIVĚDA:

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH.

OTEVŘI SI ZAJÍMAVOSTI:

VLASTIVĚDA – 6.

 

PŘÍRODOVĚDA – EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ.

ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – PREZENTACE:

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

ZADÁNÍ K PŘÍRODOVĚDĚ – otevři si oba odkazy:

PŘÍRODOVĚDA 7.

ZELENINA:

Přeji Vám klidné dny.

Vlaďka Foltová TU.

Paní Markéta Urbanová:

Milí žáci! Přeji Vám krásný nadcházející týden  18.5. – 22.5.  

Myslím na Vás, na všechny. Pevně věřím, že vy i vaši rodiče vše dobře zvládáte.

Tv – Protažení se v průběhu práce u stolu, PC, a jiných přístrojů.  Taneček na hudbu/píseň: 

Zatancujte si, protáhněte se, procvičte se všichni doma. Děti, zapojte své rodiče a sourozence. 

Hv – Píseň zpíváte s tanečkem. Všichni si ji zopakujte!

Pč – Péče o rostlinku papriky. Pomoc v domácnosti, rodičům i prarodičům je samozřejmostí. Děti, tak jako vy máte oporu ve svých rodičích, tak poskytněte oporu vy svým rodičům a sourozencům, také babičkám a dědečkům. 

Vv – Kreslete každý den situaci, která vám daný den, připomene. Opakuji: Uvádějte vždy datum.

Myslím na vás a na vaše rodiče.

Děti, prosím, dodržujte všechna opatření a vhodné hygienické návyky. Nechť se všichni přihlášení, v pondělí ve zdraví, sejdeme. S dětmi, které zůstávají nadále doma budeme v kontaktu přes alternativní zdroje.

Markéta Urbanová.

AJ – skupina paní učitelky P. Kotápišové do 22. 5. 2020.

AJ4 – 10. týden (1)

AJ – skupina paní učitelky L. Buňkové do 22. 5. 2020.

ctvrtaci od 18.5

AJ – skupina paní učitelky M. Svobodové do 22. 5. 2020.

AJ, 4.třída do 22.5

AJ – skupina paní učitelky J. Drahorádové do 22. 5. 2020.

AJ 4ABC Drahorádová (5)

 

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška první stupeň

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

ZASÍLÁM ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA OD 11. 5. DO 15. 5. 2020.

ČESKÝ JAZK:

SLOH – vypracuj do sešitu:

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA.

ČESKÝ JAZYK – ÚKOLY A PROCVIČOVÁNÍ – ROZKLIKNI:

ČESKÝ JAZYK 6.