1 Důležitá sdělení:

Poděkování

Rád bych všem poděkoval za skvělou spolupráci během “cvičení” na online výuku. Jako odměnu jsem přichystal fotogalerii a videogalerii z dění v naší třídě. Odkazy najdete v Teamsech.

Zrušení karantény ve 4.B

Vážení rodiče, karanténa ve třídě 4.B je rozhodnutím hygieny od 20. 10. 2021 zrušena. (Dítě, které bylo testováno s pozitivním výsledkem, mělo následující 2 PCR testy negativní.) To znamená, že děti mohou už zítra, ve středu 20. 10. 2021, přijít do školy a učit se obvyklým způsobem. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

Škola online

Na základě hygienického šetření bylo rozhodnuto o karanténě žáků naší třídy. Budeme se tedy několik dní učit online. Rozvrh najdete pod základními informacemi.

Informace

Obědy jsou všem dětem odhlášeny.

Potřebujete-li nějaké učebnice a sešity ze třídy, dejte mi, prosím, vědět. Bedýnku s učebnicemi a sešity vám připravím k vyzvednutí na vrátnici.

Přihlašte se do Teams. Pokud vám něco nefunguje (heslo), kontaktujte mne, ať to rychle vyřešíme.

V úterý se setkáme online v 8:00 h, abychom si řekli, jak se budeme učit. Pak v 8:15 budete mít hodinu AJ, a to všichni z naší třídy s paní učitelkou Petráňovou. V 10:00 začne online hodina českého jazyka. V 10:55 začne online konzultace VV. Tam dostanete zadání, na kterém budete pak sami pracovat.

Rozvrh hodin

Od úterý 19. 10. platí dočasně nový rozvrh hodin.

Vysvětlení:

OV – online výuka – to je online hodina, kdy budeme všichni spolu připojeni celou hodinu a budeme společně pracovat.

OK – online konzultace – spojíme se všichni na začátku hodiny a dostanete práci, na které budete samostatně, odpojení, pracovat. Na konci se opět sejdeme online, abychom si práci zkontrolovali. Případně práci odevzdáte do Zadání.

Nařízená karanténa

Vážení rodiče, níže zveřejňuji dopis hygienické stanice. Zároveň upozorňuji, že obědy jsme žákům odhlásili; pokud budete chtít obědy pro děti, prosím spojte se se školní jídelnou a hotové jídlo si můžete vyzvednout zvenku u vstupu do školní kuchyně od 11:30 – 11:45 hod.

Jana Churáčková

Vážení rodiče,

dne 15. 10. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténního opatření do 29. 10. 2021 včetně (datum ukončení dle docházky konkrétního žáka 14 dní od posledního kontaktu). 

Karanténní opatření stanovená mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Mimořádné opatření MZ ČR viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

aktualizace k 15. 6. 2021 (změna karantény očkovaných)

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani.pdf

Pokud bude Vaše dítě bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní, karanténa končí v termínu 29. 10. 2021 včetně.

Zdravotní stav dítěte v průběhu karantény doporučujeme telefonicky konzultovat s lékařem (pediatrem).

Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Karanténa se nenařídí také osobám po ukončeném očkování, tj.  osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://testovani.uzis.cz/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Žádanku na vyšetření pro Vaše dítě vystaví pediatr elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.

 Karanténa se týká pouze Vašeho dítěte, netýká se rodinných příslušníků. V případě, že by byla potvrzena pozitivita COVID-19 u Vašeho dítěte, budou ze strany Hygienické stanice hl. m. Prahy činěna další opatření u Vás.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace zákonným zástupcům dětí, u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že se na ně vztahuje karanténa. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců. Pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Hygienická stanice hl. m. Prahy není oprávněna vydávat ošetřovné. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, viz. informace uvedené na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni ).

 

RENÁTA BARKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

renata.barkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 733 673 901

Karanténa

Vážení rodiče, byli jsme informováni o tom, že jeden žák ze třídy 4.B měl pozitivní výsledek PCR testu. Čekáme na vyjádření hygieny a na podrobné informace, které vám prostřednictvím webové stránky předáme, ale je velmi pravděpodobné, že karanténa třídy 4.B bude nařízena. Proto vás žádáme, abyste své děti v pondělí 18. 10. 2021 neposílali do školy. Jakmile získáme od hygieny další informace, zveřejníme je zde.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková

Informace 3

Tento týden budeme psát malé testy na ověření znalostí z opakování. 

Přineste si, prosím, do školy písanky, které máme z minulého roku.

Procvičujeme na umímeto.org.

Další bruslení je ve čtvrtek 7. 10.

V pátek 8. 10. je ředitelské volno.

Už máme v policích krabice, kam si děti mohou ukládat své věci.

Pozvání na Edukavárnu

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Doučování

Doučování

 

Bruslení (oprava termínů)

První bruslení nás čeká ve čtvrtek 23. 9.

Upozorňuji na změnu termínů, aktuální dny jsou tyto: čtvrtek 23. 9., pátek 1. 10., čtvrtek 7. 10., pátek 15.10. vždy od 8:45 do 9:30.

Pozvání na třídní schůzky 22. 9.

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. 9. 2021 od 17 hod. I když jsme nejdříve uvažovali o online formě schůzek, nakonec jsme upřednostnili osobní setkání. Předem vám děkujeme za odpovědný přístup – že jste buď očkováni, nebo jste max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, nebo jste před schůzkami podstoupili test na certifikovaném odběrovém místě.  Pokud potřebujete, můžete se otestovat přímo ve škole před třídními schůzkami – informujte se u vrátnice. Po celou dobu konání schůzek budeme mít nasazené roušky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Jana Churáčková, ředitelka školy