Důležitá sdělení:

 

Orientační plán učiva do 25. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 29. Učebnice čj. – str. 37. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 23. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 20.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět – str.12.  Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vážení rodiče,

každý týden v pondělí budeme chodit 5. až 6. vyučovací hodinu pravidelně plavat. Veškeré věci potřebné na plavání s sebou.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ OD 3. 10. – 10. 1. 2020 – ČERNÁ HORA JÁNSKÉ LÁZNĚ.

VÁŽENÍ RODIČE,

ŽÁCI ZE 4. TŘÍD SE MOHOU ZÚČASTNIT LYŽAŘSKÉHO KURZU. POKUD MÁTE VÁŽNÝ ZÁJEM, NAPIŠTE MI. KAPACITA MÍST JE OMEZENÁ. DĚKUJI.

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče,

v pondělí 14. 9. 19 jdeme opět na plavání – organizace stejná.

Podzimní prázdniny – 29. až 30. 10. 19.

Orientační plán učiva do 18. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 25. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti matematických operací. Geometrie – str. 18. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 18.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.11.

Vlaďka Foltová TU

Orientační plán učiva do 10. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 19 – 21. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti matematických operací. Geometrie – str. 14. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 13 až 14.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny. str.10.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče.

V rámci čtenářských dílen a psaní pracujeme v literární výchově, slohu a jazykové výchově s rozmanitými literárními útvary. Tvoříme různorodou formou. (Např. jsou to hádanky, křížovky, číselné kódy, myšlenkové mapy, příběhy, plníme úkoly atd.) Na interaktivní tabuli pracujeme s rozmanitými ukázkami z dětských knih. Při práci s textem hledáme pravdivé výroky a správné odpovědi na otázky k textu. Techniku čtení rozvíjíme ve škole při společné četbě. Žádám Vás o spolupráci při domácí četbě. Pomozte vybrat svému dítěti knihu, kterou by přečetlo se zaujetím. Může to být beletrie, encyklopedie, pohádky, povídky atd. Po přečtení knihy ji mohou přinést do školy a s dětmi o ní pohovořit. Děkuji.

 

 

Vážení rodiče.

V pondělí 7. 10  jdou děti  poprvé plavat. Učí se čtyři vyučovací hodiny. Odchází po čtvrté hodině. Návrat v průběhu šesté vyuč. hodiny. S sebou věci na plavání – ( plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici atd.) – vhodná taška ( igelitová). Dítě, které je po nemoci a neplave, přinese ráno omluvenku. Na bazén jde se třídou. (Možno vzít s sebou vhodné převlečení.)

 

Orientační plán učiva do 3. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 16 – 17. Uč. str. 18 až 19. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace.  Geometrie – str. 12. Opakování a upevnění násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční  – str. 13.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.9 až 10.

Vlaďka. Foltová TU

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

AKCE V ZÁŘÍ:

25. 9. 2019 – DIVADELTA.

25. 9. 2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17.00 hod. ve třídě 4. B.

26. 9. 2019 – FOCENÍ TŘÍDY.

 

Plán učiva do 27. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Slova vyjm. a příbuzná. Slovní druhy. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti matematických operací. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 20. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska, písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.Houby.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

prosím vložit do online pokladny částku 500,- Kč na třídní fond.

Třída 4. B bude chodit od října plavat. Důležité údaje napíši na web aktuálně před plaváním.

Plán učiva do 13. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska. Slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Tvrdé a měkké souhl. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou. Členění území ČR.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE PŘEJI VÁM A VAŠIM DĚTEM VŠE DOBRÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020:

 1. 9. 2019 – Zahájení školního roku v 7:55 před budovou školy.

                      Společně strávíme ve třídě jednu vyučovací hodinu.

                      Obědy jsou v tento den od 10 hodin.

   3 .9. 2019 – Ve škole budeme do 11. 40 – třídnické práce.

   4. 9. 2019 – Od středy se učíme podle rozvrhu.

 

 

     Doporučené pomůcky pro 4. třídu.

      Do kapsáře nebo kufříku:                                                 

 1. vodové barvy, tempery, fixy, voskové pastely, tuš, pastelky, suchý pastel
 2. plochý štětec, kulatý štětec, lepidlo, modelovací hmota
 3. paletka, hadřík, pracovní oděv, noviny, špejle
 4. sada barevných papírů.

      Penál:

 1. pero, propisovací tužka
 2. tužky č. 1, 2, 3 nebo mikrotužka
 3. guma
 4. nůžky
 5. kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou,
 6. ořezávátko

 

       Sáček se cvičebním úborem

       Obaly na sešity, přezůvky, (ručník), desky na sešity, pořadač.        

 

  Sešity: č. 544 – asi 4 kusy

               č. 525e – asi 4 kusy

               č. 564 – 2 kusy

               č. 440 – 1 kus – velký, bez linek

               č. 520 – malý, bez linek, úkolníček, notový sešit – možno ze třetí třídy

  Vlaďka Foltová TU