Změna výuky v době nepřítomnosti třídní učitelky

Milí čtvrťáci, vážení rodiče,

v době mé účasti na lyžařském kurzu 3. – 10. 3. bude upraveno vyučování.
V pátek 3. 3., v úterý 7. 3., ve čtvrtek 9. 3. a v pátek 10. 3. končí vyučování po 4. vyučovací hodině v 11:40.

Děkuji za spolupráci
Renata Urbanová

Comments are closed.