Archiv Březen, 2023

Pozvánka do Edukavárny

Pozvánka do dubnové kavárny

 

Týden 20. – 24. 3.

Milí čtvrťáci,

tento týden nám začíná jaro. Doufám, že Vám jarní počasí přinese dobrou náladu a chuť do společné práce.
Tento týden v českém jazyce ještě zopakujeme určování slovních druhů a procvičíme určování mluvnických kategorií.
Od příštího týdne se budeme opět věnovat geometrii.

Přeji Vám hezký týden
Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 21. 3. Jeden svět – 80,- ŠOP – více informací předchozí příspěvek
 • 29. 3. srdečně Vás s dětmi zveme na Jarmark (od 16hod) a třídní schůzku (od 17 hod)
 • pokud byste se mnou potřebovali něco projednat, budu Vám k dispozici od 16 hod ve třídě

PRO DĚTI:

31. 3.  –  test Matematika – zaměřte se na témata, která se Vám v pololetní práci nepovedla

5. 4. – 1. hodina – test Vlastivěda  – vodstvo ČR, počasí a podnebí + práce s mapou

17. 4. – test Český jazyk

21.4. – test Dějepis – Lucemburkové + život ve středověku

25. 4. – 1. hodina – test Přírodověda – Živočichové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto. org   matematika, český jazyk

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména PS 35 – 64 
slovní druhy PS 35 – 64
věta jednoduchá a souvětí – hledání v textu

M
zlomky
obsah, objem rovinných útvarů ve čtvercové mříži
písemné sčítání a odčítání do 1 mil.
zaokrouhlování modrá do sto tisíc

PDVL

D – Lucemburkové – Václav IV. , Zikmund Lucemburský a život ve středověku

Vl – počasí a podnebí, půda a zemědělství

 

Jeden svět – 21. 3.

Sraz před školou 7:50 hod.
Odchod v 8:00 hod.

S sebou: MHD kartička (kdo má), ŽK, svačina, pití, slušné oblečení a pohodlná obuv na procházku městem.

Návrat do školy ve 12:30. 

Platba 80,- z ŠOP. 

Týden 13. – 17. 3.

Milí čtvrťáci,
po týdnu mé nepřítomnosti se znovu společně pustíme do práce. S paní asistentkou jste v českém jazyce zopakovali vzory podstatných jmen u všech rodů a v matematice pokračovali se zlomky.
Tento týden začneme opakovat slovní druhy a jejich určování v textu, současně budeme opakovat vzory podstatných jmen. V matematice si zopakujeme a osvěžíme prostředí metody Hejného.
Ve vlastivědě se budeme zabývat vodstvem. Stále trvá práce s mapou a vyhledávání zeměpisných míst. 

Přeji Vám hezký týden.
Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI – akce v březnu:

21. 3. Jeden svět – cena 80,- placeno přes ŠOP
21. 3. Superstar
28. 3. Den naruby
29. 3. Jarmark a třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

M

 • zlomky 
  +/- do 1 mil.
  porovnávání čísel
  zaokrouhlování na desetitisíce
  dělení jednociferným číslem, převody jednotek – testík
 • opakování prostředí Hejného

PDVL

PŘ – Bezobratlí

VL – vodstvo – tok, ústí, úmoří, povodí, koloběh vody
Koloběh vody v přírodě https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=302s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda

D – Lucemburkové Dějiny udatného českého národa díl 36 – 40

Týden 6. – 10. 3.

Milí čtvrťáci,

celý tento týden v době mé nepřítomnosti budete převážně pracovat s naší paní asistentkou R. Varhaníkovou a dalšími asistentkami.
V českém jazyce se budete věnovat vzorům mužského rodu a v matematice zlomkům a procvičování.

Moc Vás zdravím z Černé hory a těším se na Vás.

Mějte hezký týden
Renata Urbanová

Změna výuky v době nepřítomnosti třídní učitelky

Milí čtvrťáci, vážení rodiče,

v době mé účasti na lyžařském kurzu 3. – 10. 3. bude upraveno vyučování.
V pátek 3. 3., v úterý 7. 3., ve čtvrtek 9. 3. a v pátek 10. 3. končí vyučování po 4. vyučovací hodině v 11:40.

Děkuji za spolupráci
Renata Urbanová