Archiv Listopad, 2022

Týden 28. 11. – 2. 12.

Milí čtvrťáci,

v neděli se zapalovala první adventní svíčka a my se tak ocitli v adventním čase. Ať je pro Vás tento čas příjemným obdobím, kdy si připomenete vánoční tradice.

Jedním malým dárkem snad pro Vás bude přesunutí písemného testu z přírodovědy na následující týden 6. 12. Doufám, že tento čas využijete k hlubšímu opakování celého tématu. Vzpomeňte si na naši poslední společnou hodinu, co vše bylo v myšlenkové mapě.

V matematice budeme pokračovat v dělení jednociferným číslem. V českém jazyce se začneme seznamovat s podstatnými jmény rodu středního.

Hezký adventní čas Vám přeje

Renata Urbanová

ČJ: Předpony a předložky UČ str. 28 – 34 průběžně;

        Podstatná jména rodu středního UČ str.68 – 71; PS str. 42 – 44 výběr

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem UČ str. 21 – 24; 

PDVL: PŘ: Rostliny UČ str. 9 – 14

                VL: Mapy UČ str. 17

                 D: Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat UČ str. 16

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ : PS do str. 28

M: PS str. 28/16, 17; 31/7, 8

VL: pracuj s mapou ČR, vyhledávej místa ze zápisků v sešitě, zopakuj si téma ČR – demokratický stát

PŘ: opakuj si učivo o rostlinách

AKCE PROSINEC:

 • 6. 12. Bruslení
 • 12. 12. Třídní besídka – Vánoční zdobení 16 – 18 hod.

Zdobení skleněných ozdob – 2 ks (cena 200, – Kč/dítě). Cena bude při účasti stržena z ŠOP.

 • 22. 12. Předvánoční burza (8-10 hod.)
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Balíček pomoci Pražanům

Balíček pomoci Pražanům

 

Týden 21. – 25. 11.

Milí čtvrťáci,

vítám Vás po “prázdninách” opět ve škole. Doufám, že jste si volno pěkně užili, zažili jste něco nového a nabrali energii na další společnou práci.

Tento týden Vás ve čtvrtek čeká čtvrtletní práce z matematiky. Těm, kterým chybí napsané testy si je napíší v průběhu týdne.

Příští týden v úterý 29. 11. si napíšete opakování t učiva o rostlinách.

Hezké dny Vám přeje Renata Urbanová

ČJ: Předpony a předložky UČ str. 28 – 34; PS str. 23 – 28 výběr

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem UČ str. 21 – 24; PS str. 30 – 34 výběr

 

PDVL: PŘ: Opakování tématu Rostliny UČ str. 9 – 14

                VL: Česká republika – demokratický stát UČ str. 11 – 15

                 D: Velkomoravská říše – opakování UČ str. 15

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ : PS str. 24/2; 25/4, 26/2; 27/3

M: PS str. 27/12; 28/14, 29/5

VL: pracuj s mapou ČR, vyhledávej místa ze zápisků v sešitě.

PŘ: opakuj si učivo o rostlinách

AKCE LISTOPAD:

 • 24. 11. písemná práce z MAT
 • 28. 11. hodina etické výchovy – stolování – společná snídaně
 • 29. 11. písemná práce z PŘ – Rostliny

AKCE PROSINEC:

 • 12. 12. Třídní besídka – Vánoční zdobení 16 – 18 hod.

Zdobení skleněných ozdob – 2 ks (cena 200, – Kč/dítě). Cena bude při účasti stržena z ŠOP.

 • 22. 12. Předvánoční burza (8-10 hod.)
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Týden 14. – 15. 11.

Milí čtvrťáci,

tento týden nás čekají pouhé dva dny ve škole. V úterý jdeme bruslit.

Po dnech volna se vrátíme k matematice. Na další blok geometrie Vás upozorním opět v předstihu.

Přeji Vám hezké “prázdniny”

Renata Urbanová

ČJ: čtvrtletní práce z ČJ, četba

M: opakování témat ke čtvrtletní práci z M

PDVL: PŘ: Zopakování tématu opylení a oplození; Plody rostlin UČ str. 13

Na hodinu si můžete přinést plod zeleniny či ovoce k tématu.

Okruhy k MAT:

Slovní úloha

Závorky

Písemné sčítání, odčítání

Malá násobilka

Dělení se zbytkem

Převody délky, hmotnosti a objemu

Písemné násobení

Zaokrouhlování

Geometrie

AKCE LISTOPAD:

 • 14. 11. písemná práce z ČJ
 • 15. 11. bruslení
 • 16., 18. 11. ředitelské volno
 • 23. 11. písemná práce z MAT

Týden 7. – 11. 11.

Milí čtvrťáci,

pomalu se nám blíží první čtvrtletní hodnocení naší společné práce. Příští pondělí nás čeká písemná práce z českého jazyka a následující týden z matematiky. 

Ti, kteří nepsali práce z PDVL si je v hodinách ještě napíší.

Nezapomeňte čít doma nahlas!

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ: Stavba slova UČ str. 26 – 30; PS str. 21 – 25

M: Geometrie – přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice

PDVL:  VL: ČR – kraje – pokračování, práce s mapou

                PŘ: Dělení kvetoucích rostlin UČ str.11, List, Květ UČ str. 12

               D: Velkomoravská říše UČ str. 13 – 15

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ : PS str. 20/3; 21/2, 3a; vše do str. 20

M: PS str. 18/ 17; 23/14, 15;  24/shrnutí

VL: pracuj s mapou ČR, vyhledávej místa, kam jezdíš na chalupu/chatu, výlety, na prázdniny.

Okruhy k ČJ:

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,

Tvrdé, měkké souhlásky

Psaní vlastních jmen, řazení slov podle abecedy

Spodoba znělosti

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Slovní druhy

Slova souznačná a slova protikladná

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Slova spisovná a nespisovná; slova citově zabarvená

Diktát

Okruhy k MAT:

Slovní úloha

Závorky

Písemné sčítání, odčítání

Malá násobilka

Dělení se zbytkem

Převody délky, hmotnosti a objemu

Písemné násobení

AKCE LISTOPAD:

PRO RODIČE:

 • prosím o kontrolu věcí na TV – pokud nebude pršet, budeme chodit na venkovní hřiště.
 • Nevhodná obuv na TV jsou pohorky či plátěná obuv.
 • Prosím o dodání formuláře Úprava vzdělávání (hokejisté).