Archiv Červen, 2022

Poděkování

Milí rodiče,

chtěla bych vám všem moc poděkovat za nádherné květiny, úžasné dárky a krásné maily, opravdu jste mě potěšili a dojali. Velmi si toho vážím. Nejvíc ale děkuji za skvělou spolupráci během uplynulých tří let. Jsem moc ráda, že jsem mohla učit vaše děti a také se toho spoustu naučit od nich… 🙂

Přeji vám krásné léto! 

Lucie Šmídová

Provoz školní družiny 30. 6.

Milí rodiče,
ve čtvrtek 30. 6. 2022 je provoz školní družiny zkrácen do 15:00 hod z důvodu
rekonstrukce. Oběd bude vydáván v 10:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Vychovatelé ŠD

Odevzdávání učebnic

Milí rodiče,

dnes jsme s dětmi dohodli, že učebnice budeme vybírat už zítra (tj. v pátek).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Organizace konce školního roku

Milí rodiče,

zde jsou informace ke konci školního roku:

 • středa 22. 6. – celoškolní projekt Sousedé (info viz samostatný příspěvek)
 • čtvrtek 23. 6. – výlet do Krtkova světa (info viz samostatný příspěvek)
 • pátek 24. 6. – běžná výuka
 • pondělí 27. 6. – odevzdávání učebnic – ČJ, čítanka 2x, M, PK, HV, AJ (je potřeba přinést učebnice v co nejlepším stavu – slepit je, vygumovat, pokud budou výrazněji poničené nebo neodevzdané, bude za ně odečtena částka ze školní pokladny), odnášení domů věcí na TV, VV, výkresů, úklid šatních skříněk (přinést si na to adekvátní pomůcky), konec vyučování v 11:40, oběd v 11:50
 • úterý 28. 6. – dokončení pondělních prací, úklid třídy, předávání skříněk (děti se už nepřezouvají), volná zábava ve třídě/na zahradě, konec vyučování v 11:40, oběd v 11:50
 • středa 29. 6. – procházka po okolí s možností koupit si zmrzlinu (každé dítě si hradí samo), volná zábava ve třídě/na zahradě, konec vyučování v 11:40, oběd v 11:50
 • čtvrtek 30. 6. – předávání vysvědčení, v 8:40 přesun na školní hřiště, kde proběhne slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníkům, poté si můžete vaše dítě vyzvednout nebo napsat lísteček, že odchází samo, nevyzvednuté děti předám do družiny, oběd od 10:00

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Změna třídní učitelky

Vážení rodiče,

chtěla bych vás informovat, že od příštího školního roku již nebudu dále pokračovat s touto třídou. Převezme ji paní učitelka Urbanová.

L. Šmídová

Týdenní plán (20. – 24. 6.)

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména, slovesa – souhrnné opakování

věta jednoduchá a souvětí

 • učebnice – str. 22 – 25, , 114, 116, 117
 • pracovní sešit – str. 45, 66 – 69
 • písanka – str. – 40, 41

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace

nové učivo: dvojpodlažní výstaviště

využitá prostředí: výstaviště, krokování s otočkou

 • pracovní sešit 2. díl – str. 94 – 104 (výběr)

 

PRVOUKA

Naše zdraví – jak přicházíme na svět

 • učebnice – str. 64

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: Unit 8 dokončení, shrnutí školního roku co umíme, co se nám povedlo, vytvoření portfolia z našich prací
 • skupina paní učitelky Mazancové:

  In the playground

  -učebnice str. 56-58
  -pracovní sešit str. 73-74

Projekt Sousedé

Milí rodiče,

ve středu 22. 6. vás srdečně zveme na zakončení celoročního školního projektu Sousedé. Od 9:00 – 11:40 můžete navštěvovat jednotlivé třídy a podívat se, na čem která pracovala. V naší třídě můžete během dopoledne navštívit čítárnu vesmírných příběhů a v časech 9:15, 10:15 a 11:15 autorské čtení tří odvážných pisatelů.

Jste srdečně zváni. 🙂

Lucie Šmídová

Výlet do Krtkova světa

Milí rodiče,

ve čtvrtek 23. 6. jedeme na výlet do Krtkova světa. Sraz ráno v 7:50 před školou, odchod v 8:00. Pojedeme vlakem, aby mohlo jet dítě zdarma, musí mít průkazku, která dokládá věk, bližší info zde: https://www.dpp.cz/kontakt/casto-kladene-dotazy/detail/44_352-kolik-plati-deti-do-15-let. Pokud průkazku mít nebude, může platit plnocenné jízdné a bude si ho hradit samo. Vstup do Krtkova světa je 147,- Kč, částka bude odečtena ze školní on-line pokladny. Pokud nebude mít vaše dítě dostatečný zůstatek na účtu den před odjezdem, nemůže s námi jet. Návrat bude cca ve 12:35. S sebou: sportovní oblečení dle počasí, plavky do vodního světa + ručník, pití, svačina, žákovská knížka, volitelná částka na vlastní útratu.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

 

Týdenní plán (13. – 17. 6.)

ČESKÝ JAZYK

slovesa – čas, osoba, číslo

 • učebnice – str. 106 – 113
 • pracovní sešit – str. 44, 62 – 65
 • písanka – str. – 38, 39

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobení pod sebou, indické násobení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy

nové učivo: rýsování kružnic, počítání se závorkami

využitá prostředí: krokování, násobilkové čtverce, hadi, tabulka 0-99, krychlové stavby, vláčky, rodina, Abaku RZ, součtové trojúhelníky

 • učebnice – str. 62 – 64
 • pracovní sešit 2. díl – str. 89 – 93

 

PRVOUKA

Živočichové – obratlovci, bezobratlí, čím se živí živočichové

 • učebnice – str. 58 – 61

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: Lekce 8 oblečení, popis co nosíme na sobě, přivlastňování co má kdo
 • skupina paní učitelky Mazancové:

  In the playground

  -učebnice str. 56-58
  -pracovní sešit str. 73-74

Týdenní plán (6. – 10. 6.)

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád – shrnutí

slovesa – čas

 • učebnice – str. 104 – 108
 • pracovní sešit – str. 44, 60 – 63
 • písanka – str. – 38, 39

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobení pod sebou, indické násobení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, hodiny, rýsování ve čtvercové síti

využitá prostředí: mozaika, trpasličí hodiny, Abaku řetězce, součtové trojúhelníky, šaty pro krychli

 • učebnice – str. 59 – 61
 • pracovní sešit 2. díl – str. 85 – 88

 

PRVOUKA

Živočichové – stavba těla

 • učebnice – str. 58 – 60

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: dokončení lekce 6, píšeme a popisujeme, používáme správně tvary have/ has/ is
 • skupina paní učitelky Mazancové:
  Popis osob
  Colin in Computerland
   
  -učebnice str. 52 – 55
  -pracovní sešit str. 66 – 70