Archiv Květen, 2022

Akce v červnu

Milí rodiče,

ve středu 1. června oslavíme Den dětí tím, že půjdeme na celé dopoledne na Gutovku a na zmrzlinu. 🙂     S sebou: sportovní oblečení, malý batůžek s pitím a svačinou, žákovská knížka, peníze na zmrzlinu (cca 60,- Kč). Sejdeme se ráno ve třídě, vrátíme se na konci 4. vyučovací hodiny.

Písemka z prvouky se tedy přesouvá na pátek.

Ve čtvrtek 23. 6. pojedeme na výlet do Krtkova světa, bližší informace dám včas na stránky.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Vši

Milí rodiče,

u sourozence jednoho z našich žáků se vyskytly vši. Zkontrolujte prosím důkladně dětem hlavy. Při případném pozitivním nálezu hlavu adekvátně ošetřete a mě prosím informujte.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (30. 5. – 3. 6.)

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

 • učebnice – str. 98 – 103
 • pracovní sešit – str. 44, 58, 59
 • písanka – str. – 36, 37

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, rýsování ve čtvercové síti, indické násobení, dělení se zbytkem

nové učivo: násobení pod sebou

využitá prostředí: mozaika, kameny, násobilkové čtverce, tabulka 0-99, hadi, sčítací trojúhelníky

 • učebnice – str. 59, 60
 • pracovní sešit 2. díl – str. 83 – 85

 

PRVOUKA

Živočichové – společné znaky

 • učebnice – str. 56, 57

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: popis kamaráda/ blízké osoby, sloveso have got, uč. str. 51-54
 • skupina paní učitelky Mazancové:
  Popis osob
  Colin in Computerland
   
  -učebnice str. 52 – 55
  -pracovní sešit str. 66 – 70

Pololetní písemné práce

Milí rodiče,

dětem jsem to říkala už minulý týden, ale radši píšu i sem. Tento týden ve středu si napíšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka a v pátek z matematiky. Příští týden to bude větší písemka z prvouky.

Lucie Šmídová

 

Sportovní den, charita Šatník

Milí rodiče,

ve čtvrtek 26. 5. bude celé dopoledne probíhat sportovní den (akce ke Dni dětí), děti si tedy mohou vzít jen malý batůžek s penálem, žákovskou knížkou, pitím a svačinou. Učit se nebudeme.

Na začátku školního roku jsem mluvila o tom, že se všechny třídy budou účastnit nějaké charitativní akce a že naše třída bude vybírat oblečení a hračky pro děti samoživitelek, které poté předáme organizaci Šatník. Tato organizace v tuto chvíli svoji činnost poupravila na pomoc ukrajinským maminkám a jejich dětem a ráda bych tedy poupravila to, co budeme vybírat. Psala jsem do Šatníku a v tuto chvíli by od nás ocenili dětské plenky, pastelky a školní potřeby. Od zítřka tedy děti můžou dobrovolně nosit cokoliv z těchto věcí. Věci budeme vybírat do konce května, poté je do Šatníku odvezu.

Bližší informace k organizaci Šatník zde: https://www.satnikpraha.cz/

Předem děkuji za spolupráci a vaši pomoc.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (23. – 27. 5.)

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – rod, životnost, číslo

 • učebnice – str. 98 – 101
 • pracovní sešit – str. 43, 44, 58, 59
 • písanka – str. – 34, 35

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, geometrické útvary, rýsování ve čtvercové síti

nové učivo: mozaika – obsah ve čtvercové síti

využitá prostředí: mozaika, rodina, násobilkové čtverce, hadi, šipkový zápis, kyvadlová linka, schody

 • učebnice – str. 58
 • pracovní sešit 2. díl – str. 79 – 82 

 

PRVOUKA

Živočichové – společné znaky

 • učebnice – str. 56, 57

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: popis kamaráda/ blízké osoby, sloveso have got, uč. str. 51-54
 • skupina paní učitelky Mazancové:Tall – short, thin – fat, young – old
  -učebnice str. 50 – 51
  -pracovní sešit str. 64 – 67

Školní e-shop

Milí rodiče,

máme nově školní e-shop! 🙂

Nakupovat můžete zde: https://www.printfederation.cz/

L. Š.

Týdenní plán (16. – 20. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – částice, citoslovce

 • učebnice – str. 94, 95
 • pracovní sešit – str. 43, 56
 • písanka – str. – 32, 33

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy

nové učivo: rýsování v centimetrové mříži

využitá prostředí: centimetrová mříž, dřívka, algebrogramy, geoboardy

 • učebnice – str. 56, 57
 • pracovní sešit 2. díl – str. 76 – 79

 

PRVOUKA

Části kvetoucích rostlin

 • učebnice – str. 50 – 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina paní učitelky Polanské: L7- tall, short, long + has got + popis, jak kdo vypadá
 • skupina paní učitelky Mazancové:

           Shrnutí 6. lekce, úvod do 7. lekce – In the stree

           -učebnice str. 48-49

           -pracovní sešit str. 62-63

Adresa na školu v přírodě

Milí rodiče,

zde je přesná adresa na školu v přírodě: Horský hotel Desítka, Horská 145, 542 25 Jánské Lázně

L. Š.

Týdenní plán (2. – 5. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – příslovce, předložky, spojky

 • učebnice – str. 92, 93
 • pracovní sešit – str. 42, 54, 55
 • písanka – str. – 30, 31

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, dělení se zbytkem, přednost operací, části celku

nové učivo: sčítání trojciferných čísel, násobení dvojciferným číslem

využitá prostředí: indické násobení, pavučiny, výstaviště, vláčky

 • učebnice – str. 54, 55
 • pracovní sešit 2. díl – str. 73 – 76

 

PRVOUKA

Rostliny 

 • učebnice – str. 40 – 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Colin in Computerland, Pets in Britain
  Opakování předložek in, on, under + místnosti-učebnice str.46-47
  -pracovní sešit str. 58-59