Archiv Březen, 2022

Autorské čtení – čtvrtek 31. 3.

Milí rodiče,

rádi bychom vás pozvali na autorské čtení vesmírných příběhů, které se bude konat ve čtvrtek 31. 3. v 16:00 u nás ve třídě. 🙂

Těšíme se na viděnou!

Lucie Šmídová

Týdenní plán (28. 3. – 1. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po V – vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat

 • učebnice – str. 76, 77
 • pracovní sešit – str. 39
 • písanka – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, dělení se zbytkem, části celku

nové učivo: sčítání a odčítání trojciferných čísel

využitá prostředí: parkety, algebrogramy, sčítací trojúhelníky

 • učebnice – str. 44, 45
 • pracovní sešit 2. díl – str. 62, 63

 

PRVOUKA

Život v přírodě – živé organismy

 • učebnice – str. 36

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina p. uč. Pavlíčka:
 • skupina pí. uč. Mazancové: Úvod do do nové lekce 6 – flat
  – učebnice str. 40-41
  – pracovní sešit str. 51-52

Edukavárna

Milí rodiče,

přijměte pozvání do edukavárny, téma bude obzvlášť zajímavé.

https://www.zseden.cz/2022/03/23/pozvanka-do-edukavarny-2/

Týdenní plán (22. – 25. 3.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po V – seznámení, řada slov, význam slov

 • učebnice – str. 75
 • pracovní sešit – str. –
 • písanka – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, dělení se zbytkem, části celku

využitá prostředí: násobilkové čtverce, zvířátka dědy Lesoně

 • učebnice – str. 41 – 43
 • pracovní sešit 2. díl – str. 58 – 61

 

PRVOUKA

Sluneční soustava

 • učebnice – str. 32 – 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina p. uč. Pavlíčka:
 • skupina pí. uč. Mazancové: Úvod do do nové lekce 6 – flat
  – učebnice str. 40-41
  – pracovní sešit str. 51-52

Akce březen – květen

Milí rodiče,

v březnu, dubnu a květnu se budou konat tyto akce:

 • 11. 3. a 4. 4. – bruslení (termín 1. 4. je zrušen)
 • 21. 3. – ředitelské volno
 • 28. 3. – festival Jeden svět, cena 70,- Kč, v průběhu 1. – 4. vyuč. h., 5. h. podle rozvrhu
 • 29. 3. – školní Superstar, 14:00
 • 30. 3. – Autorské čtení mezi třídami 3.A a 3.B – v průběhu 1. a 2. vyuč. h., další h. podle rozvrhu
 • 31. 3. – Autorské čtení pro rodiče, 16:00
 • 1. 4. – Toulcův dvůr – program Mláďata v Toulcově dvoře, cena 100,- Kč, v průběhu 1. – 4. vyuč. h., 5. h. podle rozvrhu
 • 5. 4. – divadelní představení Kolo tety Berty v Muzeu Policie, zdarma, v průběhu 1. – 4. vyuč. h., 5. h. podle rozvrhu
 • 6. – 13. 5. – škola v přírodě na Černé hoře

Bližší informace k autorskému čtení a ke škole v přírodě se včas dozvíte.

L. Šmídová

Pracovní činnosti – krabičky

Milí rodiče,

krabičky různých tvarů a velikostí, které si děti měly průběžně sbírat, budeme potřebovat na úterý 22. 3.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Výtvarná dílna, bruslení

Milí rodiče,

ve čtvrtek 10. 3. budeme mít 1. a 2. vyučovací hodinu výtvarnou dílnu, na které si děti budou malovat na tričko (115,- Kč) nebo na nákupní tašku (75,- Kč), v ceně je zahrnut materiál na vyrábění a bude odečtena ze školní pokladny. 

V pátek 11. 3. připomínám bruslení.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (7. – 11. 3.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po S – sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

 • učebnice – str. 71 – 73
 • pracovní sešit – str. 38
 • písanka – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání, násobení a dělení, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, obsah, přednost operací

nové učivo: dělení se zbytkem

využitá prostředí: zvířátka dědy Lesoně, násobilkové čtverce, síť krychle, neposedové

 • učebnice – str. 41
 • pracovní sešit 2. díl – str. 58 – 60

 

PRVOUKA

Sluneční soustava

 • učebnice – str. 32 – 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina p. uč. Pavlíčka: my body – slovíčka, úvod do lekce 6 a závěr lekce 5
 • skupina pí. uč. Mazancové: Úvod do nové lekce 6 -Flat
  – učebnice str. 40-41
  – pracovní sešit str. 51-52

Jarmark a třídní schůzky

Milí rodiče,

ve středu 9. 3. se koná jarmark a třídní schůzky, bližší informace zde:

https://www.zseden.cz/2022/03/02/jarmark-a-tridni-schuzky/

L. Šmídová