Archiv Únor, 2022

Pracovní činnosti

Milí rodiče,

prosím, aby si děti sbíraly co největší množství krabiček různých tvarů a velikostí, nejlépe papírových. Brzy je budeme potřebovat na pracovní činnosti. Do školy ať je zatím nenosí.

Předem děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (7. – 11. 2.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po P – netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se

 • učebnice – str. 62, 63
 • pracovní sešit – str. 35
 • písanka – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení a dělení do sta, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, jednotky délky

nové učivo: písemné odčítání

využitá prostředí: násobilkové čtverce, krychlové stavby, kameny

 • učebnice – str. 33 – 35
 • pracovní sešit 1. díl – str. 48, 49

 

PRVOUKA

Vzduch, půda

 • učebnice – str. 30

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina pí. uč. Polanské: AJ_3 : učebnice str 35 + 37, trénujeme Have you got ? a psaní čísel do 20. Slovní zásoba : small / big.
 • skupina pí. uč. Mazancové: POČÍTÁNÍ DO DVACETI, OPAKOVÁNÍ OTÁZKY: Have you got … + ODPOVĚDI: Yes, I have. No, I haven´t.
  – učebnice str. 34-35
  – pracovní sešit str. 43-44

Ředitelské volno 21. 3.

Milí rodiče,

zde jsou informace k ředitelskému volnu: 

https://www.zseden.cz/2022/02/02/reditelske-volno-21-3-2022/

L. Šmídová