Týdenní plán (14. – 18. 2.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po P – zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

 • učebnice – str. 64 – 66
 • pracovní sešit – str. 36
 • písanka – str. 20, 21

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení a dělení do sta, plošná a prostorová orientace, slovní úlohy, písemné odčítání, zaokrouhlování

nové učivo: jednotky délky

využitá prostředí: kameny, algebrogramy

 • učebnice – str. 35 – 37
 • pracovní sešit 1. díl – str. 50 – 52

 

PRVOUKA

Teplo a světlo, Slunce, planety

 • učebnice – str. 31 – 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • skupina pí. uč. Polanské: AJ_3 : učebnice str 35 + 37, trénujeme Have you got ? a psaní čísel do 20. Slovní zásoba : small / big.
 • skupina pí. uč. Mazancové: Have you got? Čísla 1-20 + slovíčka small-big
  • učebnice str. 36-37
  • PS str. 44-45

Comments are closed.