Archiv Leden, 2022

Týdenní plán (31. 1. – 3. 2.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po P – pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl

 • učebnice – str. 61, 62
 • pracovní sešit – str. str. 34, 35
 • písanka – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení a dělení do sta, plošná a prostorová orientace, rýsování úseček v centimetrové síti, části celku, slovní úlohy

využitá prostředí: pavučiny, součtové trojúhelníky, Abaku RZ

 • učebnice – str. 32
 • pracovní sešit 1. díl – str. 46, 47

 

PRVOUKA

Voda, koloběh vody v přírodě

 • učebnice – str. 28, 29

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • AJ_3 : Have you got? učebnice str. 33 čtení, počítáme do 20

Pololetní vysvědčení

Milí rodiče,

v pondělí 31. 1. se bude během 3. vyučovací hodiny rozdávat pololetní vysvědčení. Poté půjdeme na poslední hodinu plavání.

L. Šmídová

Edukavárna

Milí rodiče,

zveme vás na Edukavárnu: https://www.zseden.cz/2022/01/25/zveme-vas-do-edukavarny/

Bruslení – termíny

Milí rodiče,

zde jsou další termíny bruslení, vždy se jedná o pátek: 25. 2., 11. 3., 1. 4.

Doporučuji zapsat si je do diáře.

L. Šmídová

Plavání

Milí rodiče,

ve druhém pololetí nebudeme chodit plavat. Ve výuce plavání budou děti pokračovat ve 4. třídě.

L. Šmídová

Týdenní plán (24. – 28. 1.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po P – seznámení

 • učebnice – str. 60
 • pracovní sešit – 
 • písanka – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení a dělení do sta, plošná a prostorová orientace, rýsování

nové učivo: zaokrouhlování

využitá prostředí: algebrogramy, Abaku RZ, rodina, geoboardy, parkety, vláčky, děda Lesoň, výstaviště, pavučiny

 • učebnice – str. 30 – 32
 • pracovní sešit 1. díl – str. 43 – 45

 

PRVOUKA

Země, podmínky života na Zemi, voda, koloběh vody v přírodě

 • učebnice – str. 27 – 29

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • L5 at the park – slovíčka str. 32, otázka Have you got? a odpovědi Yes, I have/ No, I haven´t., čteme str. 33, PS 40/2 a 41/2

Úkoly pro nemocné děti – pátek 21. 1.

ČJ

 • prac. seš. str. 33/6, 7
 • Vytvoř na papír myšlenkovou mapu, vyber si jedno z těchto tří témat:

1) vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná

2) hmyz

3) hudební skladatel, který se narodil v Litomyšli

K hledání informací použij internet, encyklopedie nebo se zeptej rodičů. Pokud si nepamatuješ, co je myšlenková mapa, podívej se do sešitu z prvouky na téma Svět kolem nás. Papír odevzdej, až přijdeš do školy.

PK

 • Lidské výtvory – zkus si zopakovat, co sis zapamatoval o přírodninách, surovinách a lidských výrobcích. Pokud si nevzpomínáš, znovu si přečti učeb. str. 25.
 • Zboží – přečti si str. 26 a poté splň toto cvičení, které se týká nakupování zboží: https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=61e972aff18c5

 • Čti si alespoň 10 minut svoji knížku. Převyprávěj někomu doma, o čem jsi četl.

Úkoly pro nemocné děti – čtvrtek 20. 1.

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M – zaměřit se na slova dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl a slova k nim příbuzná
 • do oranžového sešitu – napsat ke každému ze slov dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl tři slova příbuzná
 • učeb. str. 59/2 – ústně nebo pomocí kartiček I/Y
 • prac. seš. str. 33/3, 4

M

 • prac. seš. str. 41/1, 2, str. 42/3, 4, 5 a sebehodnocení

DP

 • napsat příběh se zimní tématikou, který bude mít alespoň 10 vět a bude obsahovat alespoň tři vyjmenovaná slova po M, odevzdat po příchodu do školy

AJ

 • Do you like? – Yes, I do / No, I don´t. Prac. sešit str.36,37,39

Úkoly pro nemocné děti – středa 19. 1.

Úkoly pro nemocné děti – středa:

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M – zaměřit se na slova dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl – vysvětlit si význam
 • do oranžového sešitu – napsat čtyři věty se slovy dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
 • prac. seš. str. 33/1, 2

M

 • dřívka – učeb. str. 29/15, prac. seš. str. 40/13
 • indické násobení – prac. seš. str. 41/15
 • hadi – prac. seš. str. 41/16

PK

 • Lidské výtvory – učeb. str. 25 – přečíst
 • do sešitu – zapsat si nadpis Lidské výtvory, přepsat: přírodniny – suroviny – výrobky a nakreslit pod ně alespoň dvě trojice přírodnin – surovin – výrobků (podle učebnice nebo podle vlastních nápadů) 

Vši

Milí rodiče,

ve třídě se objevily vši, prosím zkontrolujte dětem důkladně hlavy, případně proveďte adekvátní ošetření.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová