Archiv Prosinec, 2021

Práce na dny 20. – 22. 12.

Milí rodiče,

ať děti nezapomenou splnit práci na dny 20. – 22. 12., která bude zadaná prostřednictvím MS Teams.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Náhradní vánoční besídka

Milí rodiče,

náhradní vánoční besídku si uděláme hned v pondělí 3. 1. 

První hodinu proběhne testování a budeme si povídat o Vánocích, druhou hodinu bude angličtina, třetí hodinu si uděláme besídku a poté půjdeme na plavání. 

Platí vše, co mělo proběhnout na prosincové besídce, tzn., že děti si mohou přinést cukroví nebo drobné občerstvení, mají přinést jeden univerzální dárek bez jména a libovolný počet dalších dárečků, komu chtějí.  

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Termíny bruslení

Milí rodiče,

zde jsou nové termíny bruslení, jedná se vždy o pátek: 7. 1., 21. 1. a 18. 2.

Doporučuji zapsat si je do kalendáře. 🙂

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

On-line výuka ve čtvrtek a v pátek

Milí rodiče,

ve čtvrtek bude on-line výuka probíhat takto:

  1. h. – ČJ
  2. h. – M
  3. h. – AJ

V pátek si od 8:00 uděláme vánoční on-line dopoledne (cca do 10 hodin).

Vánoční třídní besídku přesouváme na leden.

Úkoly na ředitelské volno naleznete v pátek v zadání v Teamsech.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

On-line výuka

Milí rodiče,

dnes se s dětmi sejdeme on-line v 9:00, kdy si řekneme důležité informace. Poté proběhne on-line ještě 3. vyučovací hodina (od 10:00) – prvouka. Informace k výuce na čtvrtek a pátek napíšu na stránky během dneška.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Karanténa

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivnímu žákovi u nás ve třídě půjde téměř celá třída do karantény. Týká se to všech dětí kromě M. K., M. M. a M. P. Vyzvedněte si prosím co nejdříve děti přítomné ve škole. Během dneška vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

informace KHS: Vážení rodiče, z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa do 17. 12. 2021 včetně. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00), tak aby byl schopen provést ověření v registru adres. Karanténa trvá 7 dnů, pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den. V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy, jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténu. Datum posledního kontaktu máte uveden v sms zprávě. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

Rozvrh hodin pro on-line výuku

Milí rodiče,

zde je rozvrh hodin pro on-line výuku.

Zkratka OV znamená on-line výuka tzn., že se děti na celou tuto hodinu připojí.

Zkratka OK znamená on-line konzultace tzn., že se děti připojí na začátek hodiny a dostanou zadanou práci, na které budou individuálně samy doma pracovat.

Začerněná jsou políčka, kdy on- line výuka neprobíhá.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Hybridní výuka od pondělí 13. 12.

Milí rodiče,

od pondělí 13. 12. zahájíme hybridní výuku. Děti, které nebudou v karanténě, se budou učit normálně ve třídě, děti v karanténě se k nám budou připojovat on-line přes Teamsy. Samozřejmě se mohou připojit i děti, které jsou doma z důvodu nemoci a umožňuje to jejich zdravotní stav.

V pondělí proběhne on-line 1. a 3. vyučovací hodina. 1. hodina bude zkušební a informační, pokud stihneme, tak bude i český jazyk. 3. hodinu proběhne matematika.

On-line rozvrh na následující dny vám během pondělí přidám na stránky.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

 

Karanténa části třídy

Vážení rodiče,

paní vychovatelka G. B. má, přestože je očkovaná,  pozitivní výsledek PCR testu. Je tedy velmi pravděpodobné, že děti, které byly u paní vychovatelky ve čtvrtek 9. 12. v družině, půjdou do karantény, a ta bude trvat až do čtvrtka 16. 12. včetně. Jakmile dostaneme od KHS přesné informace, zveřejníme je zde. Obědy budou mít tyto děti odhlášeny od pondělí do čtvrtka. 

informace KHS: Rizikové kontakty obdrží informace o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Týdenní plán (13. – 17. 12.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po L – vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

  • učebnice – str. 52, 53
  • pracovní sešit – str. 30
  • písanka –

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení, dělení, plošná a prostorová orientace, síť krychle, slovní úlohy

využitá prostředí: střih na šaty pro krychli, výstaviště, dřívka, vláčky, krokování, mříž

  • učebnice – str. 24, 25
  • pracovní sešit 1. díl – str. 33, 34

 

PRVOUKA

Vánoce

  • učebnice – str. 22, 23

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Polanské:

  • AJ: množné číslo, how many, reakce na otázku: How many do you want?