Archiv Říjen, 2021

Tripartitní třídní schůzky – listopad 2021

Milí rodiče,

v průběhu listopadu se budou konat tripartitní třídní schůzky. Nechám na vašem uvážení, zda zvolíte formu osobní schůzky ve třídě nebo on-line videohovoru přes MS Teams. Termín si vyberte zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/PdRO9RLe a k vašemu jménu připište, který typ schůzky jste si vybrali.

Děkuji za spolupráci a budu se těšit na viděnou. 

Lucie Šmídová

Týdenní plán (1. – 5. 11.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova po Z

 • učebnice – str. 80, 81
 • pracovní sešit – str. 41 (nové vydání), str. 47 (staré vydání)
 • písanka – str. – 10, 11

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení, plošná a prostorová orientace

nové prostředí: algebrogramy

další využitá prostředí: dětský park, Abaku čísla, krychlové stavby, krokování, pavučiny, hadi, číselná osa, parkety

 • učebnice – str. 16, 17
 • pracovní sešit 1. díl – str. 16 – 19

 

PRVOUKA

Česká republika

 • učebnice – str. 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Polanské:

 • dokončení L2, nová slovní zásoba – hračky, úvod do L3 – at home

 

skupina paní učitelky Zelené:

 • Témata: english-speaking countries, e-mail, halloween 
  Učebnice: str. 13, 64-65
  Pracovní sešit: str. 13, 84, 87

Bruslení – termíny na listopad a prosinec

Milí rodiče,

zde jsou nové termíny bruslení na listopad a prosinec, poznačte si je prosím do kalendáře. 

Také připomínám, že na bruslení je nezbytné mít kromě bruslí také helmu a rukavice, bez těchto věcí děti nemohou na led.

Termíny: pátek 26. 11., pátek 17. 12.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (25. a 26. 10.)

ČESKÝ JAZYK

slova příbuzná

 • učebnice – str. 36, 37
 • pracovní sešit – str. 20 (nové vydání), str. 26 (staré vydání)
 • písanka – str. – 8, 9

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení, geometrie

využitá prostředí: mříž a šipkový zápis, krokování

 • učebnice – str. 14, 15
 • pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Polanské:

 • uč. str. 12,13 – my favourite colour + I live in the Czech republic, countries. Téma : co mám rád a kde žiji.

 

skupina paní učitelky Zelené:

 • Témata: english-speaking countries, e-mail, halloween 
  Učebnice: str. 13, 64-65
  Pracovní sešit: str. 13, 84, 87

Dobrovolný úkol PK

Milí rodiče,

v příštím týdnu se v rámci prvouky budeme věnovat Praze. Děti mají jako dobrovolný úkol se na toto téma připravit – např. udělat si procházku po Praze, přinést fotografie památek nebo zajímavých míst, připravit si povídání o tom, co v Praze viděly, přinést vstupenky, suvenýry apod. Fantazii se meze nekladou. 🙂

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Červenomodrobílý den – oprava termínu

Milí rodiče,

v úterý 26. 10. budeme mít ve škole Červenomodrobílý den. Všichni se mají obléknout do jedné z barev naší země. Domluvte se prosím s dětmi, v jaké barvě mají možnost přijít, v pondělí to budeme dávat dohromady, aby bylo přibližně stejné zastoupení všech tří barev.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (18. – 22. 10.)

ČESKÝ JAZYK

význam slov – slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, protikladná

 • učebnice – str. 32 – 35
 • pracovní sešit – str. 16 – 19 (nové vydání), str. 22 – 25 (staré vydání)
 • písanka – str. – 6, 7

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení, písemné sčítání, plošná a prostorová orientace, geometrické tvary, rýsování

další využitá prostředí: mříž a šipkový zápis, krokování, hadi, hvězdičkogramy, kameny, pavučiny, číselná osa

 • učebnice – str. 14, 15
 • pracovní sešit 1. díl – str. 13 – 16

 

PRVOUKA

hlavní město Praha, Česká republika

 • učebnice – str. 11 – 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Polanské:

 • uč. str. 12,13 – my favourite colour + I live in the Czech republic, countries. Téma : co mám rád a kde žiji.

 

skupina paní učitelky Zelené:

 • Témata: english-speaking countries, e-mail, halloween 
  Učebnice: str. 13, 64-65
  Pracovní sešit: str. 13, 84, 87

Distanční pohádkové volby

Milí rodiče,

dnes jsme v rámci prvouky měli ve třídě pohádkové volby. Pokud by děti chtěly hlasovat i elektronicky, mohou se zapojit zde: https://czechassociation.org/akce/pripravovane-akce/pohadkove-volby/?fbclid=IwAR2Sp7_JYFsMPx93vYJ95EL50X3O5C1djPsiy36qXt-llxWh5yxcF43L0Yo

L. Šmídová

Návštěva knihovny

Milí rodiče,

v pátek 15. 10. půjdeme do knihovny (Dům čtení na Ruské) na program Mediální gramotnost. Odcházet budeme na konci 2. vyučovací hodiny, vrátíme se v průběhu 4. vyučovací hodiny. Program je zdarma. Ať si děti vezmou všechny učebnice a sešity podle rozvrhu.

Děkuji za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (11. – 15. 10.)

ČESKÝ JAZYK

věta jednoduchá, souvětí, určování vět v souvětí, spojování vět (spojky)

 • učebnice – str. 22 – 27
 • pracovní sešit – str. 68 – 70 (nové vydání), str. 16 – 18 (staré vydání)
 • písanka – str. – 6, 7

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do sta, násobení, písemné sčítání

nová prostředí: kameny, mříž

další využitá prostředí: krychlové stavby, plán stavby, geoboardy, zvířátka dědy Lesoně, sčítací trojúhelníky, krokování, hadi, hvězdičkogramy

 • učebnice – str. 12 – 15
 • pracovní sešit 1. díl – str. 11 – 13

 

PRVOUKA

hlavní město Praha

 • učebnice – str. 11, 12

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Polanské:

 • barvy, opakování slovní zásoby at school a číslic do 10

 

skupina paní učitelky Zelené:

 • Témata: School suplies, colors, numbers; anglicky mluvící země
  Učebnice: str. 13
  Pracovní sešit: str. 13