Týdenní plán 10.5.-14.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shrnutí: věta jednoduchá, shoda podmětu s přísudkem

Sloh str. 124

Určování slovních druhů

MATEMATIKA

Řešíme slovní úlohy 24-27

PDVL ZELENÁ

Ekosystém PARK

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výroba herbáře

VV- projekt KREA

INF

Robotika: Ozobot Bit M

Comments are closed.