Týdenní plán od 3.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem (střední, ženský a mužský rod)

Diktát, opakování slovních druhů, vzorů podstatných jmen

Čtení- vlastní knížka (napsat čtenářskou kartu)

MATEMATIKA

Geometrie – rýsujeme rovnoběžník, obsah obdélníku, obsah čtverce

Slovní úlohy

PDVL ČERVENÁ (celý týden)

Opakování HUSITSKÉ VÁLKY

České země po husitských válkách

INF

AJ

KREA – v pátek setkání s umělkyní, donést všechny projekty, které máte doma (panáček, frotáž, příběh…)

Comments are closed.