Archiv Květen, 2021

Týden od 31.5.2021…

Český jazyk

2.6. 2021 Závěrečný test

Větné vzorce

Matematika

4.6.2021 Závěrečný test

V týdnu proběhne příprava na test, opakování.

Přírodověda

Ekosystém okolí lidských obydlí (rostliny, živočichové)

PČ a Vv 

Projekt KREA

 

Týdenní plán od 24.5.2021…

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ – SLOVNÍ DRUHY

podstatná jména – vyhledání v textu, mluvnické kategorie PJ, vzory PJ

slovesa – osoba, číslo, časování sloves, jednoduché a složené tvary sloves, infinitiv, slovesný způsob

ostatní slovní druhy- vyhledání v textu, uvést příklad…

Souvětí a větné vzorce str. 125-127 

Čtení – donést vlastní knížku

2.6.2021-Test ČJ (závěrečný)

(slovní druhy, větné členy, shoda podmětu a přísudku, věta jednoduchá a souvětí..)

Všechny kapitoly z ČJ ve škole opakujeme a budeme společně opakovat)

MATEMATIKA

Zlomky (33-35)

Jednotky obsahu

Aritmetický průměr

PDVL ČERVENÁ

Habsburkové

 

 

 

 

 

 

Dotazník pro rodiče…

Dotazník pro rodiče

 

Týden od 17.5.2021…

Od pondělí 17. května je  škola otevřena všem dětem s každodenní docházkou. Podmínkou stále zůstává testování žáků a nošení ochrany úst a nosu. 

Přikládám rozvrh hodin:

TV se provozuje pouze venku, HV stále bez zpěvu.

Oběd máme od 12:00-12:20, po obědě pokračujeme ve výuce.

Družina v provozu do 17:00, odd. Esíčka, p.v. Saidl (kl. 228)

Prosím připravujte si potřebné pomůcky dle rozvrhu na každý den (učebnice i sešity)!!!!! Tenhle týden máme PDVL modrou. 

V pondělí odevzdat: týdenní projekty (viz zadání Teams), pracovní list č.1 z ČJ a proběhne kontrola úkolů z týdne, kdy byla online výuka.

V pátek opět k nám dorazí umělkyně Eva a budeme pracovat na projektu KREA. Prosím, aby všichni přinesli příběh, panáčka, obrázky…všechno z projektu.

Milí rodiče, prosím Vás o zapisování omluvenek do ŽK v případě, že dítě do školy nedorazí. Děkuji.

 

 

Týdenní plán 10.5.-14.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shrnutí: věta jednoduchá, shoda podmětu s přísudkem

Sloh str. 124

Určování slovních druhů

MATEMATIKA

Řešíme slovní úlohy 24-27

PDVL ZELENÁ

Ekosystém PARK

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výroba herbáře

VV- projekt KREA

INF

Robotika: Ozobot Bit M

Týdenní plán od 3.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem (střední, ženský a mužský rod)

Diktát, opakování slovních druhů, vzorů podstatných jmen

Čtení- vlastní knížka (napsat čtenářskou kartu)

MATEMATIKA

Geometrie – rýsujeme rovnoběžník, obsah obdélníku, obsah čtverce

Slovní úlohy

PDVL ČERVENÁ (celý týden)

Opakování HUSITSKÉ VÁLKY

České země po husitských válkách

INF

AJ

KREA – v pátek setkání s umělkyní, donést všechny projekty, které máte doma (panáček, frotáž, příběh…)