Týdenní plán 26.4.-30.4.2021

ČESKÝ JAZYK

Podmět a přísudek

Shoda podmětu a přísudku

Procvičování slovních druhů

MATEMATIKA

Zlomky

Přímá úměrnost

Obsah obdélníku

PDVL MODRÁ

Opakování č.4 – ZEMĚDĚLSTVÍ, NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSL

INF

Bobří úlohy na rozvoj imyšlení

VV a PČ

Projekt KREA

AJ

Time

 

 

 

Comments are closed.