Archiv Duben, 2021

Týdenní plán (3. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

 • učebnice – str. 76 – 78
 • pracovní sešit 2. díl – str. 22 – 24
 • písanka 2. díl – str. 26

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, krokování, výstaviště, děda Lesoň, součtové trojúhelníky, neposedové, plán stavby

 • pracovní sešit 3. díl – str. 99 – 101

 

PRVOUKA

Jaro u vody, koloběh vody, hospodaření s vodou

 • učebnice – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 47
 • pracovní sešit – str. 44, 45

Týdenní plán (26. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 75
 • pracovní sešit 2. díl – str. 19, 20, 21/2
 • písanka 2. díl – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobky 7, násobení, sčítání a odčítání do 100, porovnávání, rovnost, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, délka, šířka, obvod, počítání s penězi

využitá prostředí: pavučiny, autobusové linky, dřívka, děda Lesoň, mince

 • pracovní sešit 3. díl – str. 95/2, 4, str. 96 – 98

 

PRVOUKA

Jaro – stromy na jaře, vývoj plodu

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my phone? Is it on/in … ?

 • učebnice – str. 46
 • pracovní sešit – str. 43

Týdenní plán (19. – 23. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 72
 • pracovní sešit 2. díl – str. 18
 • písanka 2. díl – str. 23

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krychlové stavby, sčítací trojúhelníky, parkety, autobus, děda Lesoň, krokování, pavučiny

nové prostředí: geoboard

 • pracovní sešit 3. díl – str. 93 – 95

 

PRVOUKA

Jaro, stromy na jaře, části stromu

Den Země

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

upstairs/downstairs, on the left/on the right

 • učebnice – str. 45
 • pracovní sešit – str. 42

Projektový den 26. 4. – Ochrana mořských želv

Milí rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k plánovanému projektovému dni 26. 4. na téma Ochrana mořských želv.

https://forms.office.com/r/TvkLbL4dB9

Děkujeme. 🙂 

Výuka čtvrtek 15. 4.

Milí rodiče,
ve čtvrtek 15. 4. nebude on-line výuka, děti dostanou pouze zadané úkoly. Důvodem je plánovaná práce učitelů na školní zahradě. Bližší info zde: https://www.zseden.cz/2021/04/06/ucitele-budou-pracovat-na-zahrade/
Děkuji za pochopení. 🙂
Lucie Šmídová

Týdenní plán (12. – 16. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 17
 • písanka 2. díl – str. 21, 22

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krokování, autobus, parkety, rodina, pavučiny, násobilkové čtverce, výstaviště

 • pracovní sešit 3. díl – str. 90 – 92

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře, části rostlin

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

 • učebnice – str. 44
 • pracovní sešit – str. 41

Informace k otevírání školy

Milí rodiče,

na následujícím odkazu naleznete informace k otevírání školy.

https://www.zseden.cz/2021/04/07/postupne-otevirani-skoly-od-12-4-2021/

Týdenní plán (6. – 9. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 16, 21/1
 • písanka 2. díl – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: autobus, děda Lesoň, parkety, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 87 – 89

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my…? Is it in …?

 • učebnice – str. 43
 • pracovní sešit – str. 40