Archiv Březen, 2021

Zvedni hlavu – fotografická soutěž – hlasování

Milí rodiče,

zde můžete hlasovat a spolurozhodovat o vítězích fotografické soutěže “Zvedni hlavu”.

https://www.zseden.cz/2021/03/14/zvedame-hlavu/

Týdenní plán (29. – 31. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 13 – 15
 • písanka 2. díl – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, části celku, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, sčítací trojúhelníky, parkety, násobilkové čtverce, autobus, děda Lesoň

 • pracovní sešit 3. díl – str. 86, 87

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it a (snake)? I don´t know. It´s a television.

 • učebnice – str. 42
 • pracovní sešit – str. 39

Týdenní plán (22. – 26. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 11, 12, 14
 • písanka 2. díl – str. 16, 17

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, počítání s mincemi

využitá prostředí: násobilkové trio, hadi, krokování, děda Lesoň, parkety 

 • pracovní sešit 2. díl – str. 76/1, 80
 • pracovní sešit 3. díl – str. 84, 85

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 40, 41
 • pracovní sešit – str. 38

Informace ke školní družině

Milí rodiče,

s dětmi, které chodí letos do školní družiny, počítáme i příští rok. Nemusí se znovu přihlašovat.

Kdo nechodí a chtěl by příští rok začít, může si přihlášku zajistit u vedoucí paní vychovatelky Novotné.

V případě odhlášení z družiny dejte vědět panu vychovateli Saidlovi.

Děkujeme za spolupráci.

L. Šmídová

Týdenní plán (15. – 19. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 8, 9
 • písanka 2. díl – str. 14, 15

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, práce s tabulkou, plošná a prostorová představivost

využitá prostředí: autobus, krokování, výstaviště, násobilkové čtverce, pavučiny, dřívka, násobilkové trio, hadi

 • pracovní sešit 2. díl – str. 75/1, 76/1, 3, 4, 78 – 80

 

PRVOUKA

Roční období, měsíce

 • učebnice – str. 40 – 42

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

 • učebnice – str. 38, 39
 • pracovní sešit – str. 36, 37

Týdenní plán (8. – 12. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 6, 7
 • písanka 2. díl – str. 12, 13

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, počítání s mincemi, práce s tabulkou, geometrie – rýsování, měření

využitá prostředí: mince, násobilková tabulka, dětský park, autobus, hadi, krokování, neposedové

nové prostředí: násobilkové čtverce

 • pracovní sešit 2. díl – str. 74 – 77

 

PRVOUKA

Naše tělo – nemoc a úraz, naše zdraví

 • učebnice – str. 37 – 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

 • učebnice – str. 37
 • pracovní sešit – str. 34, 35

Uzavření školy – informace

Milí rodiče,

vkládám odkaz s informacemi k uzaření školy: https://www.zseden.cz/2021/03/02/uzavreni-skoly/

V pondělí 8. března v 8:00 proběhne 1. on-line hodina. Chtěla bych vás požádat, zda byste na této hodině mohli být přítomni, abych vám sdělila podrobnější informace k on-line výuce, která bude mít jinou podobu než na podzim. Pro ty rodiče, kteří se nebudou moct osobně zúčastnit, budou informace písemně v Teamsech.

Ještě jednou vkládám rozvrh, ve kterém jsou zelenými křížky označeny on-line hodiny, které budou od příštího týdne probíhat.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová