Archiv Leden, 2021

Týdenní plán (25. – 28. 1.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky

psaní I, Í po měkkých souhláskách

 • učebnice – str. 54 – 56
 • pracovní sešit 1. díl – str. 40, 41
 • písanka 2. díl – str. 5, 6

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 100, práce s tabulkou, číselná osa, krokování, úlohy o věku, prostorová představivost

využitá prostředí: krokovací pás, rodina, sčítací tabulka, krychlové stavby

 • pracovní sešit 2. díl – str. 52/2, 58 – 60

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě, ptáci v krmítku

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

 • učebnice – str. 26, 27
 • pracovní sešit – str. 23, 24

Mazací tabulky, fixy

Milí rodiče,

záhadně nám ze třídy mizí mazací tabulky, v tuto chvíli nám jich chybí téměř deset. Podívejte se prosím, zda vaše děti tabulku omylem nemají doma. Případně jim můžete pořídit tabulku vlastní. Děti by také měly mít vlastní mazací fixy, někteří je stále nemají, jiným už dopsaly. Prosím o pořízení nových.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Ředitelské volno 19. 2. – aktualizace

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Prosíme vás, abyste děti tento den do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě do 10. 2., pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (18. – 22. 1.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky

psaní Y, Ý po tvrdých souhláskách

 • učebnice – str. 51 – 53
 • pracovní sešit 1. díl – str. 37 – 39
 • písanka 2. díl – str. 4, 5

 

MATEMATIKA

orientace v číslech 0 – 100, sčítání a odčítání do 100, práce se stovkovou tabulkou, geometrické útvary a tělesa, násobky

využitá prostředí: autobus, oblékání krychle, výstaviště, vizitky, dětský park

 • pracovní sešit 2. díl – str. 50/3, 52/2, 54 – 57

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě, ptáci v krmítku

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

 • učebnice – str. 24, 25
 • pracovní sešit – str. 21, 22

Absence

Milí rodiče,

z důvodu preventivní karantény mojí dcery nebudu do 18. 1. přítomna ve škole. Zastoupí mě naše paní asistentka Markéta Doležalová. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obracejte prostřednictvím mailu.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Vši

Vážení rodiče,

ve třídě se opět objevily vši, už je to bohužel více případů. Je nutné všem dětem důkladně prohlédnout hlavy. V případě nálezu hlavu adekvátně ošetřete a informujte mě.

Předem děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (11. – 15. 1.)

ČESKÝ JAZYK

slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

 • učebnice – str. 47 – 49
 • pracovní sešit 1. díl – str. 34/6, 35, 36
 • písanka 1. díl – str. 33
 • písanka 2. díl – str. 2, 3

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, sčítání a odčítání do 100, rozdělování, rovnost, geometrické útvary, rýsování podle pravítka

využitá prostředí: dřívka, hadi, parkety, děda Lesoň, výstaviště, pavučiny, krychlové stavby, hodiny, vláčky, sčítací trojúhelníky

 • pracovní sešit 2. díl – str. 50/1, 51, 52, 53

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

 • učebnice – str. 22 – 24
 • pracovní sešit – str. 20, 21

Týdenní plán (4. – 8. 1.)

ČESKÝ JAZYK

dvojhlásky OU a AU, slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

 • učebnice – str. 46 – 49
 • pracovní sešit 1. díl – str. 33 – 36
 • písanka 1. díl – str. 32, 33

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, číselná osa, práce s tabulkou, části celku, rozklad čísel, geometrické útvary

využitá prostředí: autobus, sčítací tabulka, pavučiny, házení kostkou

 • pracovní sešit 2. díl – str. 48 – 50

 

PRVOUKA

Tři králové

Zima – zimní měsíce, počasí, příroda

 • učebnice – str. 32, 33, 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo: loud, quiet, fast, slow

 • učebnice – str. 19 – 21
 • pracovní sešit – str. 16, 18, 19