Archiv Prosinec, 2020

Vši

Milí rodiče,

ve třídě se objevily vši. Prohlédněte dětem důkladně hlavy, v případě nálezu adekvátně hlavu ošetřete a informujte mě.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace k domácím úkolům

Milí rodiče,

prosím o důslednou opravdu diktátů, kterou mají děti každý pátek za domácí úkol. Jak má oprava vypadat, jsem již dříve psala na web třídy. Děti mají přepsat KAŽDÉ slovo, ve kterém měly chybu, aby si slovo správně zafixovaly. Pokud mají chybu ve velkém písmenu na začátku věty nebo ve znaménku na konci věty, mají opsat CELOU VĚTU. Ať opravu nevpisují do textu, ale až následně pod text, aby se v něm vyznaly. Některé děti stále nedodržují správnou velikost písmen. Pokud jim slovo opravím, i takové slovo mají přepsat. V tuto chvíli by děti měly být schopné napsat 5-6 vět diktátu bez chyb. Pokud ne, trénujte to s nimi, obtížnost se bude zvyšovat. V lednu nás čeká psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách, takže by momentálně měly bezpečně zvládat diktát nebo přepis jednoduchých vět.  

Připomínám, že by děti měly DENNĚ číst. Je v pořádku, že si čtou samy pro sebe, ale stále by měly trénovat i hlasité čtení. U některých dětí se vyskytuje dvojí čtení (= dítě si slovo nejprve přečte potichu a potom ho řekne nahlas), takové čtení brání porozumění textu, je pro děti namáhavé a zdlouhavé a proto je potřeba ho odbourat. V tomto případě je vhodné ke čtení využívat čtecí okénko. Bližší informace, jak odstranit dvojí čtení a jak pracovat s okénkem jsou například zde: http://www.zsamslichnov.eu/index.php?page=rady-pro-rodice 

Prázdniny budou trvat 14 dní, což je celkem dlouhá doba a proto vás prosím, abyste i o prázdninách s dětmi trénovali a to především to, co jim činí obtíže. Jde především o čtení, psaní a počítání. Od ledna už děti nebudou mít na stole nalepenou abecedu, tak aby přes prázdniny písmenka nezapomněly. V matematice by už všichni měli bezpečně sčítat a odčítat do dvaceti. Připomínám, že od ledna už všichni budou psát perem. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Vánoční prázdniny, třídní besídka

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že se vánoční prázdniny prodlužují o 21. a 22. 12., přesouváme tedy třídní besídku na pátek 18. 12. Bližší informace k besídce jsou v samostatné zprávě na webu třídy. Budeme mít 4 vyučovací hodiny. S sebou mají děti mít svačinu, pití, penál, žákovskou knížku a dáreček bez jména. Mohou mít dárečky pro ostatní, hrnek na čaj a cukroví či jiné občerstvení. Oběd je v rámci družiny v čase 11:55 – 12:20.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (14. – 18. 12.)

ČESKÝ JAZYK

krátké a dlouhé samohlásky, psaní u, ú, ů

 • učebnice – str. 43 – 45
 • pracovní sešit 1. díl – str. 30 – 32
 • písanka 1. díl – str. 30, 31     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, geometrické útvary, geometrická tělesa, počítání s penězi, jednotky délky – centimetr, krokování, kombinatorika, rovnost, plošná představivost 

využitá prostředí: dřívka, autobus, mince, výstaviště, děda Lesoň, parkety

 • pracovní sešit 2. díl – str. 45 – 47

 

PRVOUKA

Vánoce

 • učebnice – str. 34, 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

Christmas

 • učebnice – str. 68, 69
 • pracovní sešit – str. 66, 67

Týdenní plán (7. – 11. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slabika, hláska, rozdělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky

 • učebnice – str. 40 – 43
 • pracovní sešit 1. díl – str. 28 – 30
 • písanka 1. díl – str. 28, 29     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, plošná orientace, úlohy o věku, rozklad čísel, rovnost, krokování, prostorová orientace, číselná osa, rozdělování, počítání s penězi

využitá prostředí: parkety, sčítací trojúhelníky, vláčky, krokování, krychlové stavby, kostky, dřívka, autobus, mince

 • pracovní sešit 1. díl – str. 39, 40
 • pracovní sešit 2. díl – str. 44, 45

 

PRVOUKA

zvířata v zimě

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

 • učebnice – str. 18
 • pracovní sešit – str. 15, 17

Zachraň planetu – ekoprojekt

Milí rodiče,

naše škola je zapojená do ekoprojektu Zachraň planetu. Děti dnes dostaly možnost připojit se k němu prostřednictvím výroby květináče z pet lahve. Do květináče se následně zasadí skalničky, které budou na jaře sloužit k osázení zelené střechy.

Děti, které se dnes přihlásily, si na úterní PČ (8. 12.) mají přinést pet lahev 0,5 l nebo kelímek od cherry rajčat. Kdo má, může si přinést písek a zeminu. Kdo chce vyrábět samozavlažovací květináč, tak si přinese ještě tkaničku.

Pokud by se někdo z nepřihlášených dětí chtěl ještě připojit, samozřejmě může.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Třídní besídka – úterý 22. 12.

Milí rodiče,

jak už bylo zmíněno v informacích k 1. čtvrtletí, v úterý 22. 12. si ve třídě uděláme třídní vánoční besídku. Děti si mohou přinést trochu cukroví či jiné občerstvení, hrnek na vánoční čaj a dárečky pro kamarády. Ve třídě jsme si odhlasovali stejný způsob jako loni, tzn. že děti mohou přinést dárečky komu chtějí plus jeden dárek bez jména, který bude vhodný pro dívku i chlapce a ten se bude losovat. Kdo tento dárek nepřinese, nemůže bohužel žádný dostat.

Vyučování bude kvůli pevně stanovenému času oběda končit po něm, tzn. ve 12:20.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Dotazník pro rodiče

Milí rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k distanční výuce: 

https://www.zseden.cz/2020/12/01/dotaznik-pro-rodice/

Děkujeme.