Archiv Listopad, 2020

Informace k 1. čtvrtletí

Milí rodiče, 

děkuji za účast v anketě. Vyplynulo z ní, že většina z vás dává přednost písemným informacím a individuálním konzultacím před on-line třídní schůzkou. 

On-line konzultace probíhaly celý listopad, nikdo další se mi už neozval, považuji je tímto za ukončené. 

 

Informace k 1. čtvrtletí 

Nejprve bych vám všem chtěla moc poděkovat za výbornou spolupráci při on-line výuce, až na drobné výjimky probíhala bez problémů. Všichni se jí účastnili a potěšilo mě, jak velká část dětí dělala dobrovolné úkoly. Po návratu do školy jsem průběžně začala kontrolovat práci, kterou měly děti udělat doma. Tam už jsem bohužel mnohem častěji začala narážet na nedostatky. Mnoho dětí nemá zadanou práci hotovou. Informace o nesplněných úkolech jsem psala do žákovské knížky, prosím o její pravidelné kontrolování, podepisování a doplnění zmíněných úkolů. V žákovské knížce mají děti od pátku napsané čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení, prosím též o podpis. Od návratu do školy jsme psali pár jednoduchých cvičení na známky pro ověření, zda děti všechno zvládají. Až na výjimky dopadly všechny moc dobře. Pokud byste některou práci chtěli vidět, domluvte se s dětmi, mají je v šanonu a mohou si je brát na ukázku domů. 

Český jazyk 

Musím moc pochválit většinu dětí, jak pěkně čtou. I tak stále platí, že by měly každý den alespoň 10 minut číst a poté převyprávět, o čem četly. Měly by také být schopnodpovídat na doplňující otázky. Je důležité, aby četly s porozuměním, protože se to pak promítá do všech oblastí a předmětů. V psaní se děti postupně zlepšují. V tuto chvíli by měly mít zautomatizované všechny tvary písmen Comenia. Do teď mají na lavicích nalepenou pomocnou abecedu. Od ledna už na lavicích nebude. Mnoho dětí ještě píše tužkou. Od ledna už všichni budeme psát perem, prosím o pořízení těm, kteří ho stále ještě nemají. Pravidelně každý pátek píšeme diktáty. Pokud vašemu dítěti nejdou, trénujte je s nimi. Obtížnost se bude zvyšovat. Je důležité, aby si děti text po napsání samy přečetly a zkontrolovaly. Za domácí úkol je pak jeho oprava. Jak by měla vypadat, jsem psala na třídní stránky. 

Matematika 

V tuto chvíli by děti měly bezproblémově ovládat sčítání a odčítání do 20. Začínáme pracovat s čísly do 100. Pro snazší orientaci mají děti v pracovním sešitě vlepenou stovkou tabulku a můžou ji při počítání používat. 

Akce v prosinci 

Do odvolání jsou všechny mimoškolní akce zrušeny. Nebude ani vánoční dílna či besídka s rodiči. Besídku ve třídě si před Vánoci uděláme v úterý 22. 12. Bližší informace vám ještě napíšu.  

Pokud máte jakékoliv dotazy, návrhy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit. 

Přeji krásný adventní čas. 

 Lucie Šmídová 

Týdenní plán (30. 11. – 4. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slova souznačná

pořádek slov ve větě

 • učebnice – str. 35 – 38
 • pracovní sešit 1. díl – str. 24 – 27
 • písanka 1. díl – str. 27, 28     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, geometrické útvary, rovnost, plošná orientace, úlohy o věku

využitá prostředí: dřívka, kostky, autobus, děda Lesoň, hadi, parkety, pavučiny, výstaviště, sčítací trojúhelníky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 36 – 39

 

PRVOUKA

ovoce a zelenina

Advent

 

 • učebnice – str. 20 – 23, 34

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

 • učebnice – str. 16, 17
 • pracovní sešit – str. 13, 14

Provoz školy od 30. 11.

Milí rodiče,

zde je odkaz na informace k provozu školy od 30. 11.

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Zároveň vkládám upravený rozvrh pro naši třídu.

Pro oběd naší třídy je vyhrazena jídelna v čase 11:55 – 12:20. Dochází tedy k úpravě 5. vyučovacích hodin ve středu a ve čtvrtek, kdy budeme v tuto dobu v jídelně. Po naobědvání se vrátíme do třídy, zbývající vyučovací čas ve středu vyplníme písankou a ve čtvrtek dílnou čtení.

Zeleným křížkem jsou označeny hodiny, ve kterých by v případě distanční výuky probíhaly on-line hodiny.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Informace k 1. čtvrtletí – anketa

Milí rodiče,

prosím o zodpovězení otázky v následující anketě týkající se způsobu předání informací k 1. čtvrtletí tohoto školního roku.

https://www.survio.com/survey/d/G9W4P9Y9N6U5U7Q2W

Předem děkuji za odpovědi.

Lucie Šmídová

Domácí úkol – oprava diktátu

Milí rodiče,

děti mají za úkol udělat opravu diktátu:

– vynechat řádek, napsat “oprava diktátu”

– napsat znovu všechna slova, ve kterých byly chyby, případně celé věty (především u dětí, které stále nedodržují správnou velikost písmen)

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

 

Týdenní plán (23. – 27. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

slova protikladná

 • učebnice – str. 30 – 32, 34
 • pracovní sešit 1. díl – str. 20 – 23
 • písanka 1. díl – str. 25, 26     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, prostorová orientace, počítání s penězi, části celku – třetina, čtvrtina, hodiny, geometrické útvary

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina, mince, pavučiny, sčítací trojúhelníky, hodiny, dřívka, kostky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 34 – 36

 

PRVOUKA

savci, ptáci, ryby

stěhovaví a stálí ptáci

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

 • učebnice – str. 14 – 16
 • pracovní sešit – str. 12, 13

Poděkování

Milí rodiče,

zde je poděkování od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/11/18/podekovani/

Týdenní plán (16. – 20. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

 • učebnice – str. 30, 31, 32
 • pracovní sešit 1. díl – str. 19, 20
 • písanka 1. díl – str. 23, 24     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, prostorová představivost,  jednotka délky – metr, stovková tabulka

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 27/3, 29/4, 31/2, 33/1

 

PRVOUKA

podzimní les

savci, ptáci, ryby

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

 • učebnice – str. 12, 13
 • pracovní sešit – str. 10, 11

Návrat do školy

Milí rodiče,

zde jsou informace k návratu do školy: https://www.zseden.cz/2020/11/12/navrat-nejmladsich-zaku/

Tripartitní schůzky

Milí rodiče,

v listopadu se obvykle konají tripartitní schůzky. Vzhledem k situaci a k tomu, že spolu v posledním období komunikujeme častěji a především máte v tuto chvíli velmi dobrý přehled v oblasti vzdělávání vašeho dítěte, nebudou letos pro všechny, ale pouze pro individuální zájemce nebo pro jednotlivce, které oslovím já. Schůzky budou probíhat on-line a půjde pouze o krátké popovídání (cca 10 minut). Pokud někdo máte zájem se mnou mluvit, napište mi mail a dohodneme se na termínu. Tripartitní schůzky budou probíhat celý listopad.

S pozdravem

Lucie Šmídová