Archiv Říjen, 2020

Týdenní plán (2. – 6. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

 • učebnice – str. 22 – 25
 • pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16
 • písanka 1. díl – str. 18 – 20      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, části celku – pojmy “polovina, třetina”, geometrické útvary, rovnost a nerovnost, počítání s penězi, jednotka délky – metr

využitá prostředí: autobus, hodiny, pavučiny, krokování, výstaviště, děda Lesoň, mince, dětský park 

 • pracovní sešit 1. díl – str. 26 – 29

 

PRVOUKA

význam lesa, podzimní les

 • učebnice – str. 13 – 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

Halloween

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can you see… ?” Yes. /No.

 • učebnice – str. 9, 10
 • pracovní sešit – str. 7, 9

Týdenní plán (19. – 23. 10.)

ČESKÝ JAZYK

pořádek vět, druhy vět

 • učebnice – str. 20 – 25
 • pracovní sešit 1. díl – str. 13 – 16
 • písanka 1. díl – str. 16, 17       

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, počítání s penězi, části celku, kombinatorika, porovnávání, plošná představivost,  rozklad čísel

využitá prostředí: mince, pavučiny, vláčky, děda Lesoň, parkety, hadi, autobus, krokování, dřívka

 • pracovní sešit 1. díl – str. 18/5, str. 21 – 25

 

PRVOUKA

další rostliny v lese, lesní plody, houby

 • učebnice – str. 10 – 12

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: I can/ can´t see…

 • učebnice – str. 8, 9
 • pracovní sešit – str. 5 – 7

Kampaň Obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Informace k distanční výuce

Milí rodiče,

od zítřka přecházíme na distanční výuku, zde jsou důležité informace:

 • účast na distanční výuce je ze zákona povinná, protože mi nikdo nesdělil, že by neměl technické vybavení na on-line výuku, počítám s tím, že se jí všechny děti budou účastnit, pokud by se někdo nemohl zúčastnit některých hodin, pište mi omluvenky do mailu, děkuji
 • třída bude na on-line výuku rozdělena na dvě skupiny: 1. skupina – děti s příjmením od A do M, 2. skupina – děti s příjmením od O do Ž
 • on-line výuka bude probíhat každý den jednu hodinu, 1. skupina – 8:oo – 8:55, 2. skupina – 9:00 – 9:55
 • rozvrh on-line výuky: pondělí – ČJ, úterý – M, středa – PK a AJ, čtvrtek – ČJ, pátek – M
 • kromě on-line hodiny budou mít děti další úkoly, které budou denně vypracovávat, práci budu zadávat každý den na den následující a druhý den ráno budu při on-line hodině kontrolovat, zda je splněna
 • on-line výuka i zadávání další práce bude probíhat přes platformu Microsoft Teams, přihlašovací údaje máte vlepené na vnitřní straně žákovské knížky, přihlášení si vyzkoušejte ideálně co nejdříve, abyste se zítra bez potíží připojili na on-line hodinu
 • 1. on-line hodina bude ve středu 14. 10. – ta bude pouze úvodní (1. skupina – 8:00, 2. skupina – 9:00) – zjistíme, zda se všichni zvládnou přihlásit, projdeme si prostředí, ve kterém budeme pracovat, vyladíme technické nedostatky a bude prostor pro vaše otázky, prosím, aby se této hodiny zúčastnil rodič (nebo jiný dospělý či starší sourozenec) a zároveň také dítě, abychom se se způsobem práce seznámili všichni společně 
 • pokud máte jakékoliv dotazy, obracejte se na mě prostřednictvím mailu, Teamsů, případně Messengeru nebo FB skupiny

Moc děkuji za spolupráci a těším se zítra ráno na viděnou.

Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i teď! 😉

Lucie Šmídová 

Uzavření školy od 14. 10.

Vážení rodiče,

zde jsou informace k uzavření školy: https://www.zseden.cz/2020/10/13/uzavreni-skoly-od-14-10/

 

Týdenní plán (12. – 16. 10.)

ČESKÝ JAZYK

věta, pořádek vět

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 18 – 20
 • pracovní sešit 1. díl – str. 13
 • písanka 1. díl – str. 14, 15        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, rovnost, logické řady, hodiny

využitá prostředí: krychlové stavby, plán stavby, parkety, děda Lesoň, krokování, sčítací tabulka, pavučiny, výstaviště, mince

 • pracovní sešit 1. díl – str. 16/4, 17/2, 18/3, 4, 5, str. 19 – 21

 

PRVOUKA

stromy a keře, další rostliny v lese, lesní plody

 • učebnice – str. 10, 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

 • učebnice – str. 8, 9
 • pracovní sešit – str. 5 – 7

Edukavárna

Milí rodiče,

přijměte pozvání do Edukavárny: 

https://www.zseden.cz/2020/10/02/pozvanka-do-edukavarny/

Týdenní plán (5. – 9. 10.)

ČESKÝ JAZYK

abeceda, řazení slov podle abecedy

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 14 – 16
 • pracovní sešit 1. díl – str. 10 – 12
 • písanka 1. díl – str. 11, 12        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, rozklad

využitá prostředí: plán stavby, hadi, výstaviště, parkety, rodina, krychlové stavby, autobus, mince, děda Lesoň

 • pracovní sešit 1. díl – str. 13/4, 15 – 18

 

PRVOUKA

listnaté a jehličnaté stromy

stromy a keře, další rostliny v lese, lesní plody

 • učebnice – str. 8 – 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

Safari – animals

 • učebnice – str. 6, 7
 • pracovní sešit – str. 4, 5