Vysvědčení

Naše milé žákyně a naši milí žáci, vážení rodiče,

dodatkem č. 2 školního řádu ZŠ Eden (viz níže) jsme změnili pro druhé pololetí letošního školního roku způsob hodnocení a hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí bude výhradně slovní. Rozhodli jsme se tak zejména proto, že naši žáci  neměli v době distančního vzdělávání rovné podmínky, jaké jim můžeme ve škole zajistit při obvyklé prezenční výuce, a to, že naše možnosti spravedlivého hodnocení byly omezené. Přejeme si, aby naše slovní hodnocení poskytlo žákům jako obvykle zpětnou vazbu, a aby je vnímali jako informaci k tomu, co je zásadní – k sebehodnocení. Vážíme si spolupráce s většinou rodičů našich žáků v průběhu distančního vzdělávání, děkujeme!

Vysvědčení budeme žákům předávat 26. 6. 2020 od 8 do 9 hodin na školním hřišti a na zahradě.  U vstupu na hřiště bude vyvěšen plánek, kde přesně na hřišti nebo na zahradě „svého“ učitele najdete. Žáci z prvního stupně, kteří budou 26. 6. ve škole v obvyklých max. 15 členných skupinách, dostanou vysvědčení od „svých“ učitelů ve třídě po 9. hodině. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v ředitelně a bude si je možné vyzvednout  v době prázdnin ve všední dny od 8 do 13 hod.

Přeji nám všem zasloužené prázdniny a doufám, že se 1. 9. 2020 v 7,55 hod. ve zdraví sejdeme před školou, kde slavnostně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Comments are closed.