Archiv Duben, 2020

Týdenní plán (27. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 32, 33                                                 
 • čtenářský list s názvem Prší (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 11, 12 – písmena r, ř

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 100 – 102 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rok, měsíce, týden

 • pracovní sešit – str. 52, 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV + PČ – nakreslit čarodějnici na papír, vystřihnout a podlepit špejlí (plošná loutka)
HV – Buráky – každý den
TV – sedíme na hýždích, ruce za zády na zemi, s napnutýma nohama kmitáme (nůžky)

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k předběžnému zájmu o vzdělávání v 15členných skupinkách od 25. 5. 2020. Prosíme o jeho vyplnění do 27. 4.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjiFeYtYegZFMlLi7oMR6hr1UQUZPQTNXMUNRVk9OQjlXNVBMNVA3VDBCUS4u

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (20. – 24. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 28 – 31 (str. 30 – psát klíčová slova k tématu Domov)                                                   
 • čtenářský list s názvem Žába Dáša (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 8 – 10 – písmena o, š, n

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 97 – 99 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

jarní květiny

 • pracovní sešit – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit superúplněk – pastelky
PČ – Nebe-peklo-ráj – skládanka s papíru
HV – Na tom pražském mostě – každý den
TV – v leže na břiše – zvedáme postupně pravou ruku a nohu a vystřídáme za levou – každý den

Týdenní plán (14. – 17. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 25 – 27                                                     
 • čtenářský list s názvem Kominík Eman (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 6, 7 – písmena s, p, y

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 93 – 96 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

domácí zvířata

 • pracovní sešit – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata (viz pracovní list před 14 dny)

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV+PČ – kraslice z kartonu – voskovky
HV – Rozvíjej se poupátko
TV – v tureckém sedu, s rukama za hlavou, otáčíme celým tělem

On-line výuka – informace

Milí rodiče,

děkuji za spolupráci při dnešní on-line výuce. Příští týden budeme mít matematiku. Přihlášení proběhne stejným způsobem jako dnes, dám na FB stránku (a těm, kteří si napsali, tak do mailu) odkaz k přihlášení. Skupiny zůstávají stejné (pokud by někdo potřeboval přeřadit, napište mi).

S pozdravem

Lucie Šmídová

Týdenní plán (6. – 8. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 24                                                     
 • čtenářský list s názvem Kočka Mína (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 4, 5 – písmena j, u

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

číslo 20 – rozklady, sčítání, odčítání

 • pracovní sešit III. – str. 90 – 92 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

povídání o Velikonocích, velikonoční zvyky 

 • dobrovolný úkol – pracovní sešit str. 82 – zapisování slov do myšlenkové mapy k tématu Jaro

 

ANGLICKÝ JAZYK

Velikonoce

 • pracovní list vlepit do sešitu: 

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Velikono%C4%8Dn%C3%AD-angli%C4%8Dtina.pdf

 • naučit se 3 libovolná velikonoční slovíčka + další dobrovolné možnosti procvičování:

AJ – Velikonoce  

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

 VV – Velikonoční zajíček – nakreslit – pastelky
 PČ – vyrobit roušku v národních barvách – státní vlajka
 HV – Statistika nuda je… zpívat každý den
 TV – vleže jízda na kole -každý den – 1 minutu