Archiv Únor, 2020

Pozvání na březnovou Edukavárnu

Milí rodiče,

zveme vás na březnovou Edukavárnu: 

https://www.zseden.cz/2020/02/20/pozvani-na-tvorivou-breznovou-edukavarnu/

ZŠ Eden

Jarmark – materiál

Milí rodiče,

po jarních prázdninách se vrhneme do přípravy výrobků na Jarmark. Každé dítě bude potřebovat: 2x papírovou krabičku od vajíček (velikost 6 nebo 10 ks), 2x ruličku od toaletního papíru, menší květináč (plastový nebo keramický, případně jinou nádobu vhodnou na setí osení), cca 1 metr stuhy a špejle (pokud je nemá v krabici na VV). Krabičky od vajíček budeme potřebovat ve středu 4. 3., ostatní materiál až v týdnu od 9.3.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Dobrovolný úkol z prvouky – pátek 6. 3.

Milí rodiče,

v prvouce budeme zkoumat vlastnosti různých materiálů. Bylo by fajn, aby si děti přinesly pět předmětů: z kovu, z plastu, ze skla, ze dřeva a poslední předmět z libovolného materiálu (viz pracovní sešit str. 39).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (2. – 6. 3.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 6, 7

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 16 – 20 (S, CH, Š, Ř)

MATEMATIKA

hadi, krokování, šipkový zápis, sčítání, plán stavby, sčítací trojúhelníky, krychlové stavby, práce s tabulkou

pracovní sešit II. – str. 67 – 70

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Laboratoř, různé vlastnosti materiálů

 • pracovní sešit – str. 38, 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Co nás čeká v březnu

Milí rodiče,

v březnu nás čeká:

 • 3. 3. – třídní kolo Superstar – v rámci hodiny HV
 • 5. 3. – hudební divadlo Apollo – muzikálová pohádka Princové jsou na draka, cena 100,- Kč (bude odečteno z třídního fondu v online pokladně), odchod po 1. vyuč. h., návrat na konci 4. vyuč. h., s sebou: věci na 1. h. – ČJ (místo TV), žákovská knížka, penál, batůžek, pití, svačina, průkazka MHD
 • 10. 3. – školní kolo Superstar – v odpoledních hodinách
 • 18. 3. – 16:00 Jarmark – děti prodávají vlastní výrobky s jarní a velikonoční tématikou
 • 18. 3. – 17:00 třídní schůzky
 • 19. 3. – Muzeum Policie – divadelní představení Kouzelný semafor, zdarma, odchod na začátku 1. vyuč. h., návrat na začátku 4. vyuč. h., s sebou: věci na 4. h. – PK, žákovská knížka, penál, batůžek, pití, svačina, průkazka MHD
 • 26. 3. – bruslení (poslední v tomto školním roce)

Třídní kolo pěvecké soutěže Superstar

Milí rodiče,

v úterý 3. 3. proběhne u nás ve třídě v hodině hudební výchovy třídní kolo pěvecké soutěže Superstar. Děti, které chtějí, si na tuto hodinu mají připravit jednu písničku, kterou zazpívají před třídní porotou. Ze všech soutěžících budou vybráni dva nejlepší, kteří se zúčastní školního kola této soutěže. Děti, které se budou chtít zúčastnit, mají v pondělí 2. 3. nahlásit, jakou písničku budou zpívat.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Roupy a vši

Vážení rodiče,

v naší třídě se objevili roupy a vši. Prosím o důkladnou kontrolu obojího a případná odpovídající hygienická opatření. Pokud má vaše dítě vši, nemělo by chodit do školy. Také prosím o poučení dětí, jaká hygienická pravidla by měly dodržovat, zvláště v této situaci. S dětmi to proberu i ve třídě. O výskytu vší jsem se bohužel dozvěděla zprostředkovaně, prosím abyste mě v případě výskytu informovali, abych mohla adekvátně reagovat a informovat další rodiče.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Dílna čtení

Milí rodiče,

po jarních prázdninách budeme mít pravidelně jednou týdně dílnu čtení. Jedná se o hodinu v rámci českého jazyka, ve které děti pracují s knížkou podle svého výběru, kterou si přinesou z domova, ve třídě ji budou číst a dále s ní pracovat nejrůznějšími metodami, které podporují čtení s porozuměním. Dílna čtení bude probíhat vždy v pátek 4. vyučovací hodinu. Prosím, aby si děti po prázdninách přinesly jednu knížku, se kterou budou pracovat. Jako inspiraci můžete využít tipy, které jsem dávala na web před Vánocemi. Knížka by pro děti neměla být příliš složitá, aby jim práce s ní přinášela radost a nemělo by se jednat o encyklopedii, protože potřebujeme pracovat s příběhem.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Dobrovolný úkol z prvouky – čtvrtek 20. 2.

Milí rodiče,

zapomněla jsem dětem sdělit dobrovolný úkol z prvouky. Na čtvrteční hodinu mohou přinést fotografie jakýchkoliv starých zařízení či spotřebičů z domácnosti, které bychom mohli porovnat s dnešními moderními. Využít můžete vaše chaty či chalupy, domácnosti babiček a dědečků nebo samozřejmě internet. Pokud velikost a bezpečnost dovolí, mohu děti i konkrétní zařízení či spotřebič přinést. Pro inspiraci se podívejte do učebnice na str. 36, ale může jít i o zcela jiné vybavení domácnosti, fantazii se meze nekladou. 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (17. – 21. 2.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

přechod z velkých tiskacích písmen na malá tiskací

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 79, 80
 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 4, 5

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 13 – 16 (M, D, H)

MATEMATIKA

číslo 12, plán stavby, dopočítávání, vláčky, sčítání, sčítací trojúhelníky, odčítání, dětský park, krychlové stavby, hadi, krokování, šipkový zápis

pracovní sešit II. – str. 63/2, 63/5, 64/4, 65, 66, 67

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Jak vynálezy lidem mění život

 • pracovní sešit – str. 36, 37

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení