Archiv Leden, 2020

Týdenní plán (3. – 7. 2.)

ČESKÝ JAZYK

skupiny hlásek DY, TY, NY

                          BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 70 – 73, 76

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 8 – 10 (R, L, V, N)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, přepis krokování na sčítání, zápis počtu do tabulky, hadi, šifry, logické řady, krychlové stavby, práce s chybou, rozklad čísel, porovnávání

pracovní sešit II. – str. 59 – 62

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

 • pracovní sešit – str. 70, 71

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Co nás čeká v únoru

Milí rodiče,

v únoru nás čeká:

 • 6. 2. – návštěva divadla Minor – představení Polní žínka Evelínka, cena 100,- Kč (bude odečteno z třídního fondu ve školní pokladně),odchod v průběhu 1. vyuč. h., návrat v průběhu 4. vyuč. h., s sebou: malý batůžek, svačina, pití, průkazka MHD, žákovská knížka, penál
 • 11. 2. – návštěva knihovny, zdarma, odchod v průběhu 1. vyuč. h., návrat v průběhu 3. vyuč. h., s sebou do školy vše podle rozvrhu kromě matematiky
 • 20. 2. – bruslení
 • 24. – 28. 2. – jarní prázdniny

Nemocné děti

Milí rodiče,

prosím vás o ohleduplnost vůči ostatním dětem ve třídě a to zejména teď v období chřipek a viróz. Dnes ve třídě kvůli nemoci chybělo pět dětí, ale minimálně pět dalších by mělo být správně doma. Tyto děti mají soustavný, celodenní kašel, posmrkávají, kýchají. Navíc si některé z nich neumí dávat ruku před pusu nebo použít kapesník. Je to opravdu velmi nepříjemné pro ostatní děti i pro mě.

Zvažte prosím, zda je vaše dítě skutečně zdravé, než ho pošlete do školy.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Předávání vysvědčení, rozvrh

Milí rodiče,

ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu proběhne předávání vysvědčení. Nezapomeňte dětem dát desky.

3. vyučovací hodinu budeme mít místo výtvarné výchovy prvouku.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Prosba, poděkování a pozvání

Milí rodiče, 

prosíme, děkujeme a zveme v článku na následujícím odkazu: https://www.zseden.cz/2020/01/28/prosba-podekovani-a-pozvani/

L. Šmídová

Žluté sešity na psaní

Milí rodiče,

dnes jsem dětem rozdala žluté sešity na psaní. Prosím o jejich nadepsání – jméno a příjmení dítěte, třída. Sešity budeme používat ve škole na trénování psaní, ale můžete je k nácviku využívat i doma. 

V pátek jsem vybrala písanky ke kontrole, prosím podívejte se, zda je potřeba s dětmi něco docvičit nebo dopsat. Někteří mají sdělení v žákovské knížce. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Třídní fond na 2. pololetí

Milí rodiče,

prosím o zaslání 500,- Kč do školní pokladny na třídní fond ve 2. pololetí.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (27. – 30. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Ď, Ť, Ň

DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 64 – 69

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 5 – 7 (B, K, Č)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, zápis počtu do tabulky, logické řady, odhady, sčítání

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka, Hadi, Vláčky, Skládání papíru

pracovní sešit II. – str. 56 – 59

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

 • pracovní sešit – str. 68, 69

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Týdenní plán (20. – 24. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena F, G, Ď

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 61 – 64

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 3 – 5 (U, T, P, J)

 

MATEMATIKA

krokování, logické řady, sčítání, rozdělování

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka

pracovní sešit II. – str. 52 – 55

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo

 • pracovní sešit – str. 66, 67 

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Domácí úkol – prvouka

Milí rodiče,

děti mají za domácí úkol z prvouky naučit se datum svého narození.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová