Týdenní plán (25. – 29. 11.)

ČESKÝ JAZYK

dvojhlásky AU, OU

písmeno D

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 42 – 45

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 29 – 31

 

MATEMATIKA

doplňování počtu číslicemi, porovnávání, zápis příkladů na sčítání, krokování, logické řady, sčítání, prostředí Vláčky, prostředí Dětský park, dopočítávání

  • pracovní sešit – str. 36 – 38

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Kde bydlím

  • pracovní sešit – str. 22 – 25

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, barvy

nábytek

Comments are closed.