Vážení rodiče,

v pondělí 14. 9. 19 jdeme opět na plavání – organizace stejná.

Podzimní prázdniny – 29. až 30. 10. 19.

Orientační plán učiva do 18. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 25. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti matematických operací. Geometrie – str. 18. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 18.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.11.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.