Plán učiva 30.9. – 11.10.

ČJ – Učebnice : –  souhlásky tvrdé i měkké str. 16

      – párové souhlásky str. 17 – 20

      – věta jednoduchá a souvětí str. 22- 24

      – písanka str. 9 – 11

         Pracovní sešit : – str. 11 – 17

M – počítání zpaměti učebnice str. 12 – 15

     – celá malá násobilka

     – geometrie str. 18 – bod, úsečka, přímka

     – pracovní sešit – str. 9 – 13

PK  – Naše vlast – Česká republika str. 14

       – Krajina a okolí domova str. 15 – 17

       – Orientace v mapě i krajině str. 18 a 19

Comments are closed.