Archiv Říjen, 2019

Plán učiva 16.10. – 1.11.

ČJ – Učebnice : – věta jednoduchá a souvětí – umět určit

      – souvětí, určování vět v souvětí str. 25

      – spojování vět str. 26 a 27

      – stavba souvětí – např. V1, protože V2. str. 28 a 29

      – opakování z 2. třídy – Nauka o slově str. 32 – 36

      – písanka str. 12 – 14

         Pracovní sešit : – str. 18 – 25

M – počítání zpaměti učebnice str. 14 – 19

     – písemné sčítání do 100

     – pamětné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 14 – 18

PK  – Náš svět str. 20

       – Povolání str. 21

       – Svět kolem nás str. 24 a 25

Plán učiva 30.9. – 11.10.

ČJ – Učebnice : –  souhlásky tvrdé i měkké str. 16

      – párové souhlásky str. 17 – 20

      – věta jednoduchá a souvětí str. 22- 24

      – písanka str. 9 – 11

         Pracovní sešit : – str. 11 – 17

M – počítání zpaměti učebnice str. 12 – 15

     – celá malá násobilka

     – geometrie str. 18 – bod, úsečka, přímka

     – pracovní sešit – str. 9 – 13

PK  – Naše vlast – Česká republika str. 14

       – Krajina a okolí domova str. 15 – 17

       – Orientace v mapě i krajině str. 18 a 19