Vážení rodiče.

V rámci čtenářských dílen a psaní pracujeme v literární výchově, slohu a jazykové výchově s rozmanitými literárními útvary. Tvoříme různorodou formou. (Např. jsou to hádanky, křížovky, číselné kódy, myšlenkové mapy, příběhy, plníme úkoly atd.) Na interaktivní tabuli pracujeme s rozmanitými ukázkami z dětských knih. Při práci s textem hledáme pravdivé výroky a správné odpovědi na otázky k textu. Techniku čtení rozvíjíme ve škole při společné četbě. Žádám Vás o spolupráci při domácí četbě. Pomozte vybrat svému dítěti knihu, kterou by přečetlo se zaujetím. Může to být beletrie, encyklopedie, pohádky, povídky atd. Po přečtení knihy ji mohou přinést do školy a s dětmi o ní pohovořit. Děkuji.

 

Comments are closed.