Vážení rodiče.

V pondělí 7. 10  jdou děti  poprvé plavat. Učí se čtyři vyučovací hodiny. Odchází po čtvrté hodině. Návrat v průběhu šesté vyuč. hodiny. S sebou věci na plavání – ( plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici atd.) – vhodná taška ( igelitová). Dítě, které je po nemoci a neplave, přinese ráno omluvenku. Na bazén jde se třídou. (Možno vzít s sebou vhodné převlečení.)

 

Orientační plán učiva do 3. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 16 – 17. Uč. str. 18 až 19. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace.  Geometrie – str. 12. Opakování a upevnění násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční  – str. 13.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.9 až 10.

Vlaďka. Foltová TU

Comments are closed.