AKCE V ZÁŘÍ:

25. 9. 2019 – DIVADELTA.

25. 9. 2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17.00 hod. ve třídě 4. B.

26. 9. 2019 – FOCENÍ TŘÍDY.

 

Plán učiva do 27. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Slova vyjm. a příbuzná. Slovní druhy. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti matematických operací. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.