Plán učiva do 20. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska, písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.Houby.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.