Archiv Září, 2019

Plán učiva 16.9. – 27.9.

ČJ – Abeceda učebnice str. 10.

      – slova dě, tě, ně….. str.11 – 13

      –  souhlásky tvrdé i měkké str. 14 – 15

      – písanka str. 6 – 9

M – počítání zpaměti učebnice str. 6 – 11

     – geometrie str. 9 – bod, úsečka, přímka

PK – Malé a velké obce učebnice str. 10 a 11

      – Naše vlast – Česká republika str. 13