středa 15. května 2019

Po snídani vyrážíme autobusem na celodenní výlet. Jedeme do Kolince do pohádkové chalupy Mlázovy. První část byla v chalupě na prohlídce pohádkových skřítků, čertů, bludiček, šiškáčků, divoženek, draků, vodníků, víl …. V další místnosti děti hádaly pohádky podle loutek pohádkových postav. V patře nás čekalo povídání o různých řemeslech. Pekli jsme preclíky. Prohlídka venkovního areálu, byla také zajímavá – šatlava, čertovna, bylinková dílna, mandalový háj, lavička zamilovaných, hrad Troška, věštírna, perníková chaloupka, kuželky, draci, kroket ….. Před obědem jsme si stihli namalovat sádrové odlitky. K obědu  byly buřty pečené.  Před odjezdem si každý prohlédl, co chtěl, šel krmit kozy, hrál na střelnici, kuželky, kroket. Byla trochu zima, 5 stupňů. Kousek od nás na Kašperku sněžilo. Cestou jsme viděli Rabí. Po cestě si děti chvilku odpočinuly. Ve škole jsme se nasvačili, přečetli došlou poštu a malinko se učili. Herna je nejvíc!

Comments are closed.