Archiv Květen, 2019

Plán učiva 20.5. – 31.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké. Psaní vlastních a místních jmen. 34 – 35

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy. Násobení se závorkami a bez nich. Násobení 8, řada.

PK – hospodářská zvířata str. 52

Písanka do str. 27 – 31

Plán učiva na 6.5. – 17.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy

PK – květiny a stromy na jaře, jaro u vody, ptáci a jejich hnízda

Písanka do str. 27 – 31