Archiv Březen, 2019

Týdenní plán 1. – 5. dubna 2019

matematika

 • PS do str. 92
 • součet trojice čísel
 • +- do 20
 • kombinatorika – parkety
 • autobus, schody, mince
 • dopočítávání
 • rozklady
 • 4. 4. opakování
 • počty krychlí ve stavbách
 • úkoly s více řešeními

český jazyk

 • psaní – n, r, ř, v
 • psaní vět a slov
 • přepis
 • 1. 4. zkoušení básně
 • velká písmena u jmen
 • slovní hrátky
 • čtení s porozuměním, rébusy
 • práce s hlasem, hlasité čtení!
 • otázky a odpovědi k textu
 • správné tvary písmen a čísel
 • Lili a Vili do str. 27
 • písanka do str. 13

prvouka

 • opakování 2. 4.
 • jaro – Velikonoce
 • tradice
 • přinést deníček ČAS

 

 • možnost mít gumovací pero – POUZE DO PS V MATEMATICE
 • zapsat hodnocení do ŽK – 3. čtvrtletí, slovy – sebehodnocení do 10.4.
 • středa 3. 4. poslední bruslení

M – barevné trojice

Výsledek vždy 6.

Tématický plán – duben 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně s velikonoční tématikou
 • zvyky, tradice, říkadla
 • improvizace s loutkou
 • řešení hádanek a kvízů
 • rytmizace říkanek
 • práce s hlasem

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • technika mluveného projevu

Psaní

 • volné psaní
 • autodiktát
 • opis, přepis, diktát
 • s, p, y, o, ó, š, n, r, ř, v, d, k, h, ou, Ou, au, Au, b
 • správné tvary písmen a číslic

 matematika

     Manipulativní činnosti,  Součtový trojúhelník

     Krokování, Kombinatorika

     Rovnice – příprava

     Autobus, Porovnávání délek

     Neposedové, Pojem – lichý a sudý

     Vláčky, Hodiny – celá

     Počítáme do 20

     Budujeme představu třetiny

     Součet trojice čísel,  Zpracování informací

     Provádíme evidenci staveb

     Číslo jako jméno, jako pořadí,  Práce se strukturovanou informací

prvouka

    jaro, Velikonoce, práce na zahradě, mláďata, hospodářská zvířata

     stavba těla zvířat, ptáci, domácí mazlíčci

     rok,  dny v týdnu, kalendář

 

TV

 

Stavíme

Dnes, jsme si to opravdu užili. Stavění nám šlo od ruky. Krychle, krychle, krychličky …

 

Nové prostředí ABAKU – Hejný

Která, čísla spolu mohou bydlet v bytě? My už to víme. Musí splňovat podmínku “sestavíte z nás příklad”. Ano. 🙂 Máme celý panelák.

 

Zápisy do 1. tříd

2. a 3. dubna 2019 se budou konat zápisy do prvních tříd. Výuka bude v oba dva dny končit v 11,40. Děti pak odcházejí do družiny. Odpadá středeční hodina angličtiny. Keramický kroužek bude v jiných prostorách.

Pro zápis je vyhrazeno celé první patro. Děkujeme za pochopení.

Maxík opět obnoven

Od pátku 5. dubna 2019 opět začíná grafomotorický kroužek Maxík.

Týdenní plán 25. – 28. března 2019

matematika

 • PS do str. 90
 • dynamické slovní úlohy
 • Abaku, Autobus
 • Barevné trojice, s podmínkou, hledání vhodných řešitelských strategií
 • spravedlivé dělení
 • upevňování součtových spojů
 • matematické reálné situace
 • Vláčky manipulace
 • Mince – hodnota peněz, Co si mohu koupit za 20 Kč?, reálná zkušenost
 • komutativnost sčítání
 • polovina jako část celku
 • Dřívka – třetiny, poloviny, čtvrtiny
 • nové dřívkové obrazce
 • stříhání deček – proces, koncept

český jazyk

 • číst se záložkami
 • Písanka do str. 10
 • Lili a Vili do str. 24
 • psaní y, ý, o, ó, š, n
 • diktát, autodiktát, přepis vět
 • říkanky a básničky, pranostiky, lidová moudra, hádanky
 • v zoo – čtení delších textů s porozuměním
 • orientace v textu
 • popis zvířete

prvouka

 • PS do str. 56
 • hrajeme si na jaře
 • jarní rostliny, poznávání
 • orientace v čase – týden, den, měsíc, rok …
 • jaro v sadu
 • OPAKOVÁNÍ 2. dubna – “testík”

 

 • na 1. dubna naučit báseň na měsíce – jen jednu z nich – v deníčku čas
 • kdo by se chtěl přihlásit do recitační soutěže, může
 • kdo nedonesl 10 vyfouknutých slepičích vajec, prosím, do pátku doneste
 • tento týden budou děti potřebovat párátka
 • přinést přihlášku do družiny
 • lísteček do Legolandu

Preventivní program – kamarádství

Proxima sociale

Téma – kamarádství, vztahy k ostatním

Co je pravidlo?

Co je právo?

 • vysvětlení, dodržování, důvody

Co dělá dobrý kamarád?

 • někdy nedorozumění ústí v problémy
 • podstata přátelství, kamarádství a jejich důležitost pro lidský život

Hráli plno her – molekuly, divadlo, scénky, pohádka o žabce Amálce, místa si vymění, ….

Děvčata děti chválila.