Archiv Březen, 2019

Plán učiva na 25.3. – 5.4.

ČJ – pracovní sešit str. 16 – str. 21

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 19 – 22

      – slova se skupinami dě, tě, ně

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – lékárnička, zdravá strava, ovoce, zelenina, sladkosti

Týdenní plán 11.3. – 22.3.

ČJ – pracovní sešit str. 28 – str. 29

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 16 – 21

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – kostra, zdraví, jídlo