Archiv Leden, 2019

Plán únor 2019

 • 1. 2. Volno
 • 8. 2. Veselé zoubky – zdarma
 • 11. 2. Toulcův dvůr – Odpad nebo poklad? – s sebou 2 ruličky od toaletního papíru – ŠOP 80 Kč
  • Co patří do barevných popelnic a co se děje s odpadky, které do nich vyhodíme?
  • Hravou formou se naučíme třídit odpad.
  • Dozvíme se, co se z něho vyrábí a kde skončí ten nevytříděný.
  • Objevíme, s čím nám mohou pomáhat žížaly.
  • Nakonec si z papírové ruličky vyrobíme dalekohled.
  • Prvouka, Lidské aktivity a problémy životního prostředí (Environmentální výchova), Práce s drobným materiálem.
 • 13. 2. Bruslení
 • 15. 2. Dům knihy – zdarma
 • 18. – 22. 2. – Jarní prázdniny
 • 27. 2. Bruslení

 

Jestli někdo doma pijete Actimel s obrázky “příšerek” a “lidiček” budu ráda, zda je donesete do školy. Poslouží nám jako pasažéři v matematice. Děkuji.

Vysvědčení

Kdo, bude v den rozdávání vysvědčení nemocen, nepřítomen, vysvědčení dostane, až přijde do školy nebo ho můžete vyzvednout 31. ledna po 4. vyučovací hodině. Děkuji. TJ

Dotazník – školní jídelna

Školní jídelně, která je samostatnou organizací, záleží na spokojenosti strávníků. Proto máte možnost prostřednictvím dotazníku vyjádřit, jak jste s poskytovanými službami spokojeni. (Protože nejsou v dotazníku zmíněny svačiny, za vedení školy děkuji paní kuchařkám ze školní jídelny za přípravu svačin, které si žáci a pedagogové mohou ve školní jídelně koupit.)

https://www.survio.com/survey/d/zs-eden

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Dotazník – školní jídelna

 

Pololetní vysvědčení

První pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31.1. 2019. Žáci obdrží výpisy vysvědčení, které do školy nevracejí. Vzhledem k tomu, že  hodnocení v naší škole není jen informativní, ale i formativní, má dvě části – klasifikaci a slovní hodnocení. Prosíme rodiče našich žáků, aby si společně se svými dětmi slovní komentář přečetli, protože obsahuje  důležité informace. Žáci prvního stupně obdrží vysvědčení 4. vyučovací hodinu, žáci druhého stupně 5. vyučovací hodinu. Výuka v tento den bude zkrácena a rozdáním vysvědčení vyučování končí. V pátek 1. 2. mají žáci pololetní prázdniny. V tento den nevaří školní jídelna a není v provozu školní družina. V pondělí 4. února začíná druhý „poločas“ školního roku. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

https://www.zseden.cz/2019/01/23/pololetni-vysvedceni/https://www.zseden.cz/2019/01/23/pololetni-vysvedceni/

ŠOP

Prosím o kontrolu. Děkuji.

Tématický plán 28. – 31. ledna 2019

matematika

 • PS do str. 66
 • dečky
 • sousedé
 • dopočítávání
 • stavby z krychlí
 • dětský park
 • rozklad čísel
 • stavby dle záznamu
 • součtové trojúhelníky
 • procvičování 
  • https://www.matika.in/cs/#1

český jazyk

 • PS – dokončit I. díl
 • písanka do str. 21
 • znaménka za větou
 • práce s textem
 • čtení s porozuměním
 • diktát, opis
 • procvičování
  • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

prvouka

 • PS do str. 40
 • lidské tělo
 • smysly
 • zdravá výživa
 • opakování

 

Do čtvrtka 31. 1. dopsat do ŽK slovní pololetní hodnocení. Sedněte si s dětmi a popovídejte si. Dělali jsme v pátek ve škole, hodnotili, zdůvodňovali a moc jim to šlo.

středa – bruslení

čtvrtek – vysvědčení se rozdává 4. vyučovací hodinu, angličtina odpadá

Vysvědčení má dva listy, “známky” a “slovní” hodnocení. Jde pouze o výpis, do školy zpět nenosíte.

pátek – pololetní prázdniny – volno

M – krychlové stavby – plánek

Jde o zapsání počtu krychlí ve stavbě. Na barvách v tomto případě nezáleží.

Ve škole stavíme na zemi, aby to viděli hezky shora.

Nebo jiný typ, pouze přiřaď.

Pera

Už se nám to blíží. 🙂 Děti budou informovány, kdo by mohl. Často se stává, že se vrací k tužce. Jen pro ty, co málo gumují, píší správně, záleží zejména na tom, zda dítě zvládne psát tence bez přítlaku, udrží tvar písmene – není nad/pod linkou, písmo působí lehce, plynule .… jinak by to mohlo nadělat větší problémy, není kam spěchat 🙂

 • JAK SPRÁVNĚ PSÁT
  • http://www.jak-spravne-psat.cz/co-rodice-zajima/
 • SPRÁVNÉ NÁVYKY PŘI PSANÍ
  • http://www.jak-spravne-psat.cz/navyky-a-zasady-pro-spravne-psani/
 • PLNICÍ PERA PRO LEVÁKY
  • https://www.levactvi.cz/levak-a-psani/levak-a-psaci-prostredky/plnici-pera/

 

 • Psaní plnicím perem je jiné. Je třeba natrénovat.
 • NE GUMOVACÍ
 • NE ZMIZÍK
 • Pera je třeba otestovat, jakým se bude dětem psát dobře. TO JE DŮLEŽITÉ.
 • Nabídka je veliká.
 • Ceny od 25 Kč – 250 Kč.
 • Některé odlišné pro praváky a leváky.
 • Klasické Tornádo je dost tvrdé.
 • Typ pera záleží na Vás a dětech.
 • Moje zkušenosti:
  • MY PEN – BOMBIČKOVÉ
  • CENTROPEN – BOMBIČKOVÉ
  • SCHNEIDER EASY – BOMBIČKOVÉ
  • EASY WRITER – BOMBIČKOVÉ
  • PELIKÁN – BOMBIČKOVÉ
  • TORNÁDO – BOMBIČKOVÉ
  • STABILO – BIMBIČKOVÉ – PRO L a P

Tématický plán 21. – 25. ledna 2019

český jazyk

 • doplňování správných slabik – těžké!
 • BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – čtení, psaní
 • znaménka za větou
 • báseň – zkoušení
 • čtení delších textů – s porozuměním – těžké ! TŘEBA DOST TRÉNOVAT, CO ČTOU
 • psaní vět, slov, H, Ř, diktát, opis, S, Ž
 • nová písmena Q, W, X
 • PS do str. 76
 • písanka do str. 20
 • DY, TY, NY, DI, TI, NI – trénink
  • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/vyber.htm
  • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky//pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/vyber.html
  • https://www.vcelka.cz/cs/exercises/detail/id-157

prvouka

 • základy stolování
 • zdravá strava
 • potravinová pyramidy
 • jídla během dne
 • sestavování jídelníčku
 • lidské tělo a péče o něj
 • PS do str. 39

matematika

 • PS do str. 64
 • rozklady čísel
 • vláčky, parkety – manipulace
 • stejnost
 • dřívka
 • krokování
 • plány stavby – krychlové stavby – nové
 • oprav chyby
 • nerovnosti
 • pololetní opakování

M – parkety