Tématický plán leden 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

básně se zimní tématikou, hádanky, naslouchání

reprodukce slyšeného textu

kniha – autor, ilustrátor

divadelní představení

čtení s porozumění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

vyvození hlásek a písmen – Ď, Ť, Ň, DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI, DY, TY, NY, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, Q, W, X

Psaní

jednoduché slova a věty

K, Č, R, L, V, N, C, Z

opis, diktát

znaménka za větou

práce s chybou

 

matematika

     Stavíme podle plánu

     Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti

     Záznam změny

     Modelování a přeměna těles

     Číslo a tvar

     Rozlišování podle barev, velikosti, množství, tvarů a pořadí

     Parkety

     Odhad

     Práce dle návodu

     Vláčky

     Součtové trojúhelníky

     Vytvoř vlastní hady

     Rytmus

     Stavby z krychlí

     Najdi a oprav chybu

     Rozklad čísel

     Vláčky

 

prvouka

✔     výživa – sestavujeme jídelníček

✔     lidské tělo

✔     péče o zdraví

✔     osobní hygiena, péče o zevnějšek

Comments are closed.