Archiv Prosinec, 2018

Tématický plán 3. – 4. ledna + 7. – 11. ledna 2019

matematika

 • http://www.edgering.org/poctar/
 • PS do str. 59
 • rovnosti a nerovnosti
 • odhad
 • manipulace
 • tabulky
 • nové prostředí HADI
 • krokování
 • skládání dle návodu
 • stříháme dečky
 • dopočítávání

český jazyk

 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-J/skladame-slova/cviceni.html
 • vypravování
 • vyvození písmene G, Ď, Ť, Ň, DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ
 • psaní V, N, Ř, C, Z, diktát, opis
 • PS do str. 69
 • písanka do str. 13

prvouka

 • https://pancelcino.webnode.cz/prvouka/zima/
 • PS do str. 35
 • tělo – kostra, orgány, popis vnitřní a vnější
 • opakování zima

 

zajímavý článek o “mobil v dětských rukách”

 • https://www.svetandroida.cz/google-family-link-deti-kontrola-aplikace/

Tématický plán leden 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

básně se zimní tématikou, hádanky, naslouchání

reprodukce slyšeného textu

kniha – autor, ilustrátor

divadelní představení

čtení s porozumění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

vyvození hlásek a písmen – Ď, Ť, Ň, DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI, DY, TY, NY, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, Q, W, X

Psaní

jednoduché slova a věty

K, Č, R, L, V, N, C, Z

opis, diktát

znaménka za větou

práce s chybou

 

matematika

     Stavíme podle plánu

     Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti

     Záznam změny

     Modelování a přeměna těles

     Číslo a tvar

     Rozlišování podle barev, velikosti, množství, tvarů a pořadí

     Parkety

     Odhad

     Práce dle návodu

     Vláčky

     Součtové trojúhelníky

     Vytvoř vlastní hady

     Rytmus

     Stavby z krychlí

     Najdi a oprav chybu

     Rozklad čísel

     Vláčky

 

prvouka

✔     výživa – sestavujeme jídelníček

✔     lidské tělo

✔     péče o zdraví

✔     osobní hygiena, péče o zevnějšek

Plán leden 2019

🙂

 • 3. ledna – škola – čtvrtek
 • 15. ledna – 17 hod – rodičovská kavárna – úterý
 • 16. ledna –  bruslení – středa
 • 18. ledna – divadlo Gong – Ferda Mravenec – odchod po 1. vyučovací hodině, 90 Kč ze ŠOP, příchod cca 12, 15 hod. – pátek
 • 30. ledna – bruslení – středa
 • 31. ledna – vysvědčení – čtvrtek
 • 1. února – volno – pátek

 

PF 2019

Matematika Hejný

Příručka pro rodiče. Pro ty, co by se chtěli podívat. 🙂

ProRodice2018

Karty ke kopírování a trénování matematiky pro prvňáčky:-)

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_2018_Set_pro_prvnacky.pdf

Plakáty pro výuku v 1. ročníku.

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_plakatyA3_1rocnik_2018.pdf

 

Pojďte s námi dekádami

Video z akce – Pojďte s námi dekádami – ke 100. výročí republiky.

 

https://www.zseden.cz/category/skola-na-youtube/

Různé prosinec

 • v pondělí přinést igelitku na vv
 • do pátku 21. 12.2018 vyklidit šatní skříňky, ve čtvrtek odnést tělocvik na vyprání, přinést po novém roce
 • 21. 12. výuka pro všechny do 11:40
 • LEPIDLO – KOMU DOŠLO,  PROSÍM, PŘINÉST, ZEPTEJTE SE DĚTÍ
 • KRABICE NA DOBROVOLNÉ ÚKOLY – VE ŠKOLE, KDYŽ JE NĚKDO HOTOV, PŘESTÁVKY … ZA MOUDROU SOVU, 3 BARVY – PODLE PŘEDMĚTU, DĚTI VYSVĚTLÍ
 • PROSÍM O KONTROLU PS, DODĚLEJTE PŘES PRÁZDNINY, CO JE OZNAČENO, PRACUJTE V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE – VIZ WEB ŠKOLY, TEMATICKÉ PLÁNY NA DANÝ TÝDEN A KONTROLU TAŠEK, NOSÍ VĚCI, KTERÉ VŮBEC NEMUSÍ, DĚKUJI
 • ČESKÝ JAZYK – D: DIKTÁTY, O: OPIS – OPISUJÍ Z TABULE, AD: AUTODIKTÁT, SLOVA SI DIKTUJÍ SAMI
 • V ŽK SE OBJEVILO I  – N – NEKLASIFIKOVÁNO, moc chyb, neporozumění úkolu
 • ŠOP – ČERVENÁ ČÍSLA, DĚKUJI
 • DO ÚTERÝ 18. 12. PŘINÉST DÁREČEK PRO VYLOSOVANÉHO KAMARÁDA
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA STŘEDA 19. PROSINCE 2018: 16 – 17, 30, VÝROBA VÁNOČNÍCH KOULÍ, 2 KUSY 185 KČ Z ŠOP, MOŽNOST PŘIKOUPIT DALŠÍ NA MÍSTĚ CENA 70 KČ
 • 20. prosince vánoční burza, kdo má zájem
 • ODPOVĚDNÝ  a AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Tématický plán 17. – 21. prosince 2018

Matematika

 • PS do str. 54
 • nové prostředí PARKETY
 • krokování, krok zpět
 • uspořádání
 • součtové trojúhelníky do 10
 • dřívka
 • krychlové stavby

Český jazyk

 • PS do str. 62
 • Písanka do str. 9
 • psaní vět, vymýšlení vět
 • upevňování pracovních návyků
 • psaní L, R, K
 • nové písmeno F, G
 • tiché a hlasité čtení
 • orientace časová, směrová, tvarová
 • práce s hlasem
 • vánoční zvyky a tradice

Prvouka

 • zima
 • zimní sporty
 • Vánoce – tradice
 • projekt advent

Prohlubování spolupráce

Ve čtvrtek 6. prosince vyrazila třída 1. B a 9. B se svými třídními učiteli na výlet do pražské zoologické zahrady. Každý deváťák dostal na starost svého prvňáčka. Nejen, že jsme se šli podívat na zvířata, ale šli jsme se i vzdělávat. Každá dvojice dostala pracovní list na téma „Vzácní a jedineční.“ Jde o projekt se zřetelem na ohrožené druhy. Některé jsou zapsány v Červené knize IUCN. Pražská zoologická zahrada chová kriticky ohrožená zvířata jako např. tygra sumaterského, velemloka čínského, gaviála indického nebo chápana mexického a mnoho dalších. Některá zvířata z projektu patří mezi ohrožená, případně zranitelná zvířata. Na pracovním listě měli zaznamenanou cestu s 15ti zastávkami, kde se dozvěděli důvody ohrožení, počty jedinců ve volné přírodě, roky, od kdy jsou chovány v pražské zoologické zahradě, výskyt ve volné přírodě, důvody lovu a podobně. Byla zima, ale moc jsme si to užili.

Spaní ve škole aneb večerní čertí škola

Hned po svátku svatého Mikuláše, jsme se v podvečer sešli ve škole. Každý si připravil místečko na spaní, vybalil potřebné věci. Paní učitelky si připravily čertovské úkoly. Každý, kdo úkol splnil, dostal do čertovské žákovské knížky razítko čertíka nebo čertice. Učili jsme se plést čertovi ocas, skládat polínka na zátop pod kotlem, ochutnávali čertovské ingredience do pravého ostrého guláše, zatloukali jsme hřeby, kreslili uhlem, četli, abychom uměli přečíst „hříšníkům“ jejich prohřešky, psali na kouzelný papír a házeli na cíl „nevoňavou“ ponožkou. Na dobrou noc nechyběla čertovská pohádka. Moc jsme si to užili. Ráno jsme se společně nasnídali. Pekli miminky, možná i tatínkové spolu s dětmi a bylo to výborné. Děkujeme. Zbyla nám svačinka i do družiny.